Bảng giá dịch vụ QR Chống giả điện tử

GÓI NĂM

Phí khởi tạo 1 lần 1.500.000đ/ trọn đời

Đã có 3556 khách hàng đã hài lòng về giải pháp.

Gói dịch vụ bao gồm: 

 • Tương tác với người tiêu dùng: Người tiêu dùng nhập thông tin sở hữu để xác thực sản phẩm

 • Hình thức mã QR Code: Ứng với từng sản phẩm là 1 mã serial riêng có phủ cào chống giả

 • Hình thức kích hoạt mã QR Code: Kích hoạt theo lô hoặc từng cá thể sản phẩm

 • Phát sinh dữ liệu mã: 50đ/ mã

 • Dữ liệu lưu trữ: 100GB (Phát sinh 1GB thêm 30.000đ)

 • Hỗ trợ: Đăng tin truyền thông trên Mạng xã hội của CheckVN

 • Gói 1: Từ 1 đến < 5 loại sản phẩm: mỗi sản phẩm 150k/ năm.

 • Gói 2: Từ 5 đến < 10 loại sản phẩm: mỗi sản phẩm 145k/ năm.

 • Gói 3: Từ 10 đến < 20 loại sản phẩm: mỗi sản phẩm 140 k/ năm.

 • Gói 4: Từ 20 đến < 30 loại sản phẩm: mỗi sản phẩm 135k/ năm.

 • Gói 5: > 30 loại sản phẩm: Vui lòng liên hệ để nhận báo giá.

* Lưu ý: Bảng giá trên có thể thay đổi theo chính sách khuyến mại của công ty tại từng thời điểm. Để có thông tin mới nhất về giá và các chính sách bạn có thể liên hệ với chúng tôi:

Bạn chưa chọn được gói dịch vụ phù hợp ?

Hãy để CheckVN tư vấn giải pháp phù hợp nhất dành cho bạn

Bảng giá các dịch vụ khác tại CheckVN

QR Truy xuất nguồn gốc

Phí khởi tạo 1.200.000đ/ trọn đời

Gói dịch vụ bao gồm:

 • Cung cấp thông tin về quá trình hình thành sản phẩm qua các mắt xích của chuỗi cung ứng theo từng mốc thời gian
 • Ứng với từng sản phẩm là 1 mã serial riêng

 • Kích hoạt theo lô hoặc từng cá thể sản phẩm

 • 100GB lưu trữ dữ liệu

 • Đăng tin truyền thông trên Mạng xã hội của CheckVN

bg-package-go-update1

QR Minh bạch thông tin

Phí khởi tạo 700.000đ/ trọn đời

Gói dịch vụ bao gồm:

 • Cung cấp thông tin về sản phẩm và thương hiệu cho người tiêu dùng

 • Ứng với từng chủng loại sản phẩm là 1 mã chung

 • Kích hoạt theo từng chủng loại sản phẩm hoặc lô sản phẩm

 • Dữ liệu lưu trữ: 100GB

bg-package-qr-update1

QR Nhật ký điện tử

Phí khởi tạo 1.500.000đ/ trọn đời

Gói dịch vụ bao gồm:

 • Cung cấp thông tin chi tiết về nhật ký sản xuất và quản lý chất lượng từng lô sản phẩm trong từng mắt xích của chuỗi cung ứng

 • Ứng với từng sản phẩm là 1 mã serial riêng

 • Kích hoạt theo lô hoặc từng cá thể sản phẩm

 • 100GB lưu trữ dữ liệu
bg-package-qr-minhbach

QR Bảo hành điện tử

Phí khởi tạo 1.500.000đ/ trọn đời

Gói dịch vụ bao gồm:

 • Người tiêu dùng nhập thông tin bảo hành để kích hoạt bảo hành điện tử

 • Ứng với từng sản phẩm là 1 mã serial riêng có phủ cào bảo hành

 • Kích hoạt theo lô hoặc từng cá thể sản phẩm

 • 100GB lưu trữ dữ liệu