CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

CheckVN có 2 hình thức thanh toán cho Khách hàng lựa chọn: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Đồng tiền thanh toán: Bằng tiền Đồng Việt Nam