Bảng giá dịch vụ QR Bảo hành điện tử

Phí khởi tạo 1 lần 1.500.000 vnđ

Đã có 1378 khách hàng đã hài lòng về giải pháp.

Quyền lợi:

 • 2GB Dung lượng lưu trữ.

 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7.

 • Khởi tạo 10 tài khoản.

 • Bảo trì định kỳ hệ thống

 • Miễn phí thẩm định hồ sơ.

 • Nâng cấp tính năng miễn phí

 • Tư vấn quy trình áp dụng theo đặc thù Doanh nghiệp

 • Đào tạo online

 • Tham gia trưng bày sản phẩm.

 • Tham gia mạng lưới kết nối cung cầu

 • Hỗ trợ tư vấn bao bì/ nhãn sản phẩm theo nghị định 43.

 • Miễn phí thiết kế tem.

 • Đăng tin truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội của CheckVN

Quyền lợi:

 • Mua thêm dữ liệu lưu trữ: 30k vnđ/ 1GB.

 • Phát sinh tài khoản: 30k vnđ/ tài khoản/ năm.

Tính năng:

 • Hình thức quản lý: Khách hàng, Địa lý, Lô sản xuất, Cá thể sản phẩm.

 • Thiết lập quy trình quản lý.

 • Quản lý kế hoạch in ấn.

 • Quản lý cấp phát tem bảo hành.

 • Quản lý kích hoạt tem bảo hành.

 • Quản lý bảo hành của Đại lý.
 • Quản lý bảo hành của khách hàng cuối.
 • Quản lý giá

 • Quản lý tích điểm

 • Quản lý lịch sử bảo hành theo người dùng
 • Quản lý lịch sử bảo hành của Đại lý
 • Báo cáo ghi nhận thông tin bảo hành trực tuyến.

 • Báo cáo, thống kê tình trạng bảo hành.

 • Kết nối các phần mềm khác của Doanh nghiệp.

* Lưu ý: Bảng giá trên có thể thay đổi theo chính sách khuyến mại của công ty tại từng thời điểm. Để có thông tin mới nhất về giá và các chính sách bạn có thể liên hệ với chúng tôi:

Bạn chưa chọn được gói dịch vụ phù hợp ?

Hãy để CheckVN tư vấn giải pháp phù hợp nhất dành cho bạn

Bảng giá các dịch vụ khác tại CheckVN

QR Truy xuất nguồn gốc

Phí khởi tạo 1 lần 1.200.000vnđ

Quyền lợi:

 • 2GB Dung lượng lưu trữ.
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7.
 • Khởi tạo 10 tài khoản.
 • Bảo trì định kỳ hệ thống

 • Nâng cấp tính năng miễn phí

 • Kết nối với Cổng truy xuất nguồn gốc của Bộ Nông Nghiệp và Cổng Quốc gia

 • Đào tạo online

 • Tham gia trưng bày sản phẩm.

 • Tham gia mạng lưới kết nối cung cầu

 • Hỗ trợ tư vấn bao bì/ nhãn sản phẩm theo nghị định 43.

 • Miễn phí thiết kế tem.

 • Đăng tin truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội của CheckVN

bg-package-qr-update1

QR Minh bạch thông tin

Phí khởi tạo 700.000vnđ

Quyền lợi:

 • 2GB Dung lượng lưu trữ.

 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7.

 • Bảo trì định kỳ hệ thống

 • Nâng cấp tính năng miễn phí

 • Tư vấn áp dụng

 • Đào tạo online

 • Tham gia trưng bày sản phẩm.

 • Tham gia mạng lưới kết nối cung cầu

 • Hỗ trợ tư vấn bao bì/ nhãn sản phẩm theo nghị định 43.

 • Miễn phí thiết kế tem.

 • Đăng tin truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội của CheckVN

Xem chi tiết bảng giá >>

bg-package-qr-minhbach

QR Nhật ký điện tử

Phí khởi tạo 1.500.000vnđ

Quyền lợi:

 • 2GB Dung lượng lưu trữ.

 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7.

 • Khởi tạo 10 tài khoản.

 • Bảo trì định kỳ hệ thống

 • Nâng cấp tính năng miễn phí

 • Tư vấn áp dụng phù hợp các TCVN và văn bản quy định

 • Đào tạo online

 • Tham gia trưng bày sản phẩm.

 • Tham gia mạng lưới kết nối cung cầu

 • Hỗ trợ tư vấn bao bì/ nhãn sản phẩm theo nghị định 43.

 • Miễn phí thiết kế tem.

 • Đăng tin truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội của CheckVN

bg-package-tx-update1

QR Chống giả điện tử

Phí khởi tạo 1 lần 1.500.000vnđ

Quyền lợi:

 • 2GB Dung lượng lưu trữ.

 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7.
 • Khởi tạo 10 tài khoản.

 • Bảo trì định kỳ hệ thống
 • Miễn phí thẩm định hồ sơ.

 • Nâng cấp tính năng miễn phí

 • Tư vấn quy trình áp dụng theo đặc thù Doanh nghiệp

 • Đào tạo online

 • Tham gia trưng bày sản phẩm.

 • Tham gia mạng lưới kết nối cung cầu

bg-package-qr-bao-hanh-dien-tu-update