Đăng ký

Phần mềm

QR Bảo hành điện tử

Cung cấp thông tin kích hoạt bảo hành điện tử; quản lý cơ chế bảo hành điện, quản lý đại lý, quản lý tích điểm và quản lý đổi trả cho phép tùy chỉnh theo mô hình quản lý.

Dùng thử miễn phí

  Bằng độc quyền sáng chế về công nghệ số: 16036 do cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp.

Bạn đang gặp phải các vấn đề

Bảo vệ thương hiệu của bạn

Hãy để CheckVN giải quyết cùng bạn với QR Bảo hành điện tử

Bộ phận cấu thành của QR bảo hành điện tử

Tích điểm và trả thưởng hiệu quả

với QR bảo hành điện tử của CheckVN

Quy trình ứng dụng

10p

Đăng ký sử dụng

30P

Khảo sát đánh giá, tư vấn mô hình

60P

CheckVN xác nhận và ý hợp đồng

1h30

Đào tạo vận hành

2h00

Cấp tài khoản cho Doanh nghiệp

3h00

Hỗ trợ Doanh nghiệp

Câu hỏi thường gặp

Hãy kể chúng tôi vấn đề của doanh nghiệp bạn !

Dùng thử miễn phí trong 7 ngày