Đăng ký

QR NHẬT KÝ ĐIỆN TỬ

Cung cấp thông tin chi tiết về nhật ký sản xuất và quản lý chất lượng

lô sản phẩm trong từng mắt xích của chuỗi cung ứng.

Dùng thử miễn phí

Lĩnh vực áp dụng được QR nhật ký điện tử

Bạn đang sản xuất lĩnh vực nào?

Chăn nuôi gia súc

Chăn nuôi gia cầm

Chăn nuôi thủy sản

Cây ăn quả

Cây có múi

Cây ăn củ

Cây ăn lá

Diêm nghiệp

Lâm nghiệp

Vật tư nông nghiệp

+100,000 doanh nghiệp ở mọi ngành hàng
đã tin tưởng sử dụng CheckVN

Quy trình ứng dụng tại CheckVN

10p

Đăng ký sử dụng

30P

Khảo sát đánh giá, tư vấn mô hình

60P

CheckVN xác nhận và ý hợp đồng

1h30

Đào tạo vận hành

2h00

Cấp tài khoản cho Doanh nghiệp

3h00

Hỗ trợ Doanh nghiệp

Câu hỏi thường gặp

Hãy kể chúng tôi vấn đề của doanh nghiệp bạn !

Dùng thử miễn phí trong 7 ngày