Bảng giá dịch vụ QR Minh bạch thông tin

Chỉ 166.000 đ/ tháng để sở hữu giải pháp tối ưu quản lý sản phẩm, cung cấp thông tin sản của bạn tới người tiêu dùng.

GÓI NĂM

2.000.000đ/năm

Gói dịch vụ bao gồm:

 • Tương tác với người tiêu dùng: Cung cấp thông tin về sản phẩm và thương hiệu cho người tiêu dùng.

 • Hình thức mã QR Code: Ứng với từng chủng loại sản phẩm là 1 mã chung.

 • Hình thức kích hoạt mã QR Code: Kích hoạt theo từng chủng loại sản phẩm hoặc lô sản phẩm.

 • Dữ liệu lưu trữ: 100GB (Phát sinh 1GB thêm 30.000đ/ 1GB).
 • Phát sinh dữ liệu mã: 40đ/ mã

 • Hỗ trợ: Đăng tin truyền thông trên Mạng xã hội của CheckVN

 • Sản phẩm: 10 loại (Phát sinh thêm 200.000đ/ 1loại)
 • Tài khoản: < 10 tài khoản (Phát sinh thêm 50.000đ / 1 tài khoản)

Dùng thử miễn phí
Xem bản demo

* Lưu ý: Bảng giá trên có thể thay đổi theo chính sách khuyến mại của công ty tại từng thời điểm. Để có thông tin mới nhất về giá và các chính sách bạn có thể liên hệ với chúng tôi:

Bạn chưa chọn được gói dịch vụ phù hợp ?

Hãy để CheckVN tư vấn giải pháp phù hợp nhất dành cho bạn

Tư vấn miễn phí

Bảng giá các dịch vụ khác tại CheckVN

QR Truy xuất nguồn gốc

Từ 3.000.000đ/ năm

Dùng thử miễn phí

Gói dịch vụ bao gồm:

 • Cung cấp thông tin về quá trình hình thành sản phẩm qua các mắt xích của chuỗi cung ứng theo từng mốc thời gian
 • Ứng với từng sản phẩm là 1 mã serial riêng

 • Kích hoạt theo lô hoặc từng cá thể sản phẩm

 • 100GB lưu trữ dữ liệu

 • Đăng tin truyền thông trên Mạng xã hội của CheckVN

bg-package-tx-update1

QR Nhật ký điện tử

Từ 4.000.000đ/ năm

Dùng thử miễn phí

Gói dịch vụ bao gồm: 

 • Cung cấp thông tin chi tiết về nhật ký sản xuất và quản lý chất lượng từng lô sản phẩm trong từng mắt xích của chuỗi cung ứng

 • Ứng với từng sản phẩm là 1 mã serial riêng

 • Kích hoạt theo lô hoặc từng cá thể sản phẩm

 • 100GB lưu trữ dữ liệu
 • Sản phẩm: 5 loại
bg-package-go-update1

QR Chống giả điện tử

Từ 4.000.000đ/ năm

Dùng thử miễn phí

Gói dịch vụ bao gồm: 

 • Người tiêu dùng nhập thông tin sở hữu để xác thực sản phẩm

 • Ứng với từng sản phẩm là 1 mã serial riêng có phủ cào chống giả

 • Kích hoạt theo lô hoặc từng cá thể sản phẩm

 • 100GB lưu trữ dữ liệu
 • Sản phẩm: 5 loại

bg-package-qr-update1

QR Bảo hành điện tử

Từ 4.000.000đ/ năm

Dùng thử miễn phí

Gói dịch vụ bao gồm:

 • Người tiêu dùng nhập thông tin bảo hành để kích hoạt bảo hành điện tử

 • Ứng với từng sản phẩm là 1 mã serial riêng có phủ cào bảo hành

 • Kích hoạt theo lô hoặc từng cá thể sản phẩm

 • 100GB lưu trữ dữ liệu
 • Sản phẩm: 5 loại