Giải Pháp Của CheckVN

Với hơn 10 năm kinh nghiệm CheckVN luôn khẳng định vị thế dẫn đầu và uy tín trong cung cấp các giải pháp về chuyển đổi số, số hóa giúp Doanh nghiệp tối đa hóa các chi phí tạo tự phát triển bền vững.

Qr Bảo Hành Điện Tử

Cung cấp thông tin kích hoạt bảo hành điện tử, quản lý cơ chế đại lý, tích điểm, quản lý đổi trả

Xem thêm

 

Qr Nhật Ký Điện Tử

Cung cấp thông tin chi tiết về nhật ký sản xuất và quản lý chất lượng từng lô sản phẩm trong từng mắt xích của chuỗi cung ứng.

Xem thêm

Qr Truy Xuất Nguồn Gốc

Cung cấp không giới hạn thông tin về sản phẩm và thương hiệu cho người tiêu dùng.

Xem thêm

Qr Chống Giả Điện Tử

Cung cấp thông tin xác thực chống giả, thu nhận thông tin người dùng sở hữu sản phẩm, chống chàn vùng, điều nghiên thị trường thông qua việc làm chủ dữ liệu khách hàng.

Xem thêm

 

Qr Minh Bạch Thông Tin

Cung cấp thông tin nguồn gốc về quá trình hình thành sản phẩm qua các mắt xích của chuỗi cung ứng theo từng mốc thời gian.

Xem thêm

 

ERP Doanh Nghiệp

Cung cấp thông tin kích hoạt bảo hành điện tử; quản lý cơ chế bảo hành điện, quản lý đại lý, quản lý tích điểm và quản lý đổi trả cho phép tùy chỉnh theo mô hình quản lý.

Xem thêm

Tại sao bạn lựu chọn CheckVN

Với hơn 10 năm kinh nghiệm CheckVN luôn khẳng định vị thế dẫn đầu và uy tín trong cung cấp các giải pháp về chuyển đổi số, số hóa giúp Doanh nghiệp tối đa hóa các chi phí tạo tự phát triển bền vững.