Năm 2022, sản lượng khai thác các sản phẩm từ quế của huyện Bắc Hà đạt 17.887 tấn, giá trị ước đạt 304 tỷ đồng, chiếm 24,9% tổng giá trị ngành nông nghiệp của huyện.

Hiện toàn huyện Bắc Hà có khoảng 9.881ha quế, trong đó trồng mới năm 2022 được 580ha, đạt 100% kế hoạch. Câu quế tập trung ở khu vực 12 xã hạ huyện, chủ yêu là xã Nậm Đét, Nậm Lúc, Cốc Lầu, Bản Cái, Cốc Ly. Diện tích quế đến thời kỳ thu hoạch của Bắc Hà hiện có hơn 4.000ha, sản lượng khai thác năm 2022 đạt 17.887 tấn, giá trị thu được từ quế ước đạt 304 tỷ đồng, chiếm 24,9% tổng giá trị ngành nông nghiệp.

Bà con người Dao đỏ xã Bản Cái và Nậm Đét (huyện Bắc Hà) thu hoạch quế vụ 8

– vụ cuối cùng trong năm và có thu nhập ăn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sung túc hơn.

Đây là nguồn thu nhập rất lớn cho các hộ nông dân, không chỉ giúp bà con thoát nghèo bền vững, vươn lên khá giả, giàu có, có điều kiện vui xuân, đón Tết Quý Mão 2023 sung túc, đầy đủ.

Đến nay, cây quế đã gắn bó với bà con Bắc Hà gần 50 năm. Đặc biệt, vùng nguyên liệu quế hữu cơ đã được công nhận là 2.248ha/03 xã (Nậm Lúc, Bản Cái, Nậm Đét), chiếm 64,1% diện tích quế hữu cơ toàn tỉnh. Có thể khẳng định, cây quế đã mang lại sự đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội các xã vùng thấp huyện Bắc Hà.

Quế là cây đa mục đích, vừa là cây lâm nghiệp, vừa là cây phát triển chế biến nông nghiệp. Nghị quyết 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai xác định cây quế là một trong những cây chủ lực, đây là định hướng hoàn toàn đúng trong điều kiện địa hình, khí hậu và điều kiện canh tác của Lào Cai. Thời gian qua, cây quế đã góp phần xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tạo sự gắn kết, tạo ra các hợp tác xã để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp.

Nhờ cây quế, đời sống đồng bào dân tộc Mông, Dao đỏ từng bước

nâng cao, nông thôn mới vùng cao ngày một khởi sắc.

Chính vì vậy, huyện Bắc Hà đặt mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu mở rộng đạt diện tích quế đạt 11.025ha tại các xã hạ huyện, trong đó tập trung phát triển vùng quế hữu cơ với diện tích trên 2.700ha, hướng tới xây dựng thương hiệu sản phẩm quốc gia, gắn phát triển vùng nguyên liệu quế với thu hút, kêu gọi đầu tư các cơ sở chế biến sâu vỏ quế

Nguồn bài viết: Xem chi tiết

Chia sẻ bài viết

Xuất khẩu chính ngạch lô nhãn tươi đầu tiên sang Nhật Bản
Gió trên đồng lúa không còn nghèo

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan