Từ ngày 10-12/8/2022 CheckVN phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình khảo sát, thu thập dữ liệu các đơn vị tham gia hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý nguồn gốc chất lượng an toàn thực phẩm check.ninhbinh.gov.vn và kết nối cung cầu nông sản thực phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 1.

Các cán bộ Sở Nông nghiệp và PTNN tỉnh Ninh Bình hướng trao đổi về Truy xuất nguồn gốc cho doanh nghiệp

Qua khảo sát, các đơn vị cung cấp các thông tin về cơ sở sản xuất, hồ sơ pháp lý liên quan đến sản xuất, chế biến, an toàn thực phẩm. Ngoài khảo sát hồ sơ pháp lý, các đơn vị sản xuất cũng chia sẻ những khó khăn trong quá trình sản xuất, những câu chuyện ra đời của sản phẩm.

Doanh nghiệp chia sẻ về những khó khăn trong quá trình sản xuất

Đại diện doanh nghiệp cho biết:” Nhờ có nhà nước hỗ trợ, những khó khăn trong khâu tìm đầu ra cho sản phẩm đã được giải quyết phần nào. Ban đầu khi chưa áp dụng truy xuất nguồn gốc, sản phẩm chúng tôi có chất lượng tốt đến mấy thì người tiêu dùng cũng chưa tin tưởng nhiều. Chúng tôi được tỉnh Ninh Bình hỗ trợ về hệ thống truy xuất nguồn gốc, ban đầu cứ nghĩ cần nhiều thủ tục pháp lý, sau khi được các cán bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình và các cán bộ bên xây dựng hệ thống CheckVN tư vấn và hướng dẫn nhiệt tình thì chúng tôi đã hiểu rõ được cần chuẩn bị những gì. Xin cảm ơn các cơ quan ban ngành rất nhiều”.

Cùng doanh nghiệp chia sẻ về câu chuyện sản phẩm

Với vai trò là đơn vị tư vấn xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc tỉnh Ninh Bình, CheckVN luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp, cung cấp các giải pháp công nghệ giúp các doanh nghiệp vượt qua những khó khăn trong quá trình phát triển.

CHECKVN – KHẲNG ĐỊNH NIỀM TIN, GIỮ GÌN GIÁ TRỊ THỰC

Chia sẻ bài viết

Xuất khẩu tôm chân trắng sang Hàn Quốc áp đảo tôm sú
Mận phủ mùng lãi gấp đôi mận thường, giảm hại cho môi trường

Bài viết mới nhất