Những tính năng nổi bật mà QR Bảo hành điện tử mang đến cho bạn

Chúng tôi giúp cho việc sản phẩm của bạn được quản lý bảo hành đầy đủ với các tính năng vượt trội.

Kiểm soát toàn bộ người dùng tham gia hệ thống

Quản lý người dùng: Trên QR bảo hành điện tử người dùng được quản lý chi tiết từng theo: phòng ban, vai trò, chức năng, nhiệm vụ …… tương ứng người dùng sẽ được cấp tài khoản. các loại tài khoản người dùng : tài khoản quản lý, tài khoản vận hành, tài khoản kho, tài khoản đại lý | nhà phân phối| chi nhánh, tài khoản người sử dụng cuối.

Quản lý truy cập: Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ người dùng được cấp quyền truy cập các tài nguyên.

Lịch sử truy cập: Hệ thống cho phép ghi lại nhật ký người dùng thực hiện các thao tác trên hệ thống.

Mỗi sản phẩm định danh bằng mã bảo hành điện tử duy nhất

Phương thức chống giả: Ngoài phương thức kích hoạt bảo hành bằng QR, hệ thống cho phép bạn lựa chọn phương thức nhắn tin hoặc nhập mã bảo hành kích hoạt trên website của CheckVN.

Tạo mã: Bạn có thể tùy nhập số lượng mã cần tạo, hệ thống sẽ tạo số mã tương ứng với số lượng bạn nhập, đầu ra của file mã dưới dạng excel thuận tiện cho công đoạn in ấn tem chống giả vật lý.

Khởi tạo thông tin: Khi tiến hành tạo mới mã bảo hành, mã ở trạng thái là “Tem trắng”(chưa có thông tin ) khi căn cứ vào tình hình xuất bán mà bộ phận kho khởi tạo thông tin cho tem, thông tin khởi tạo như:

  • Tên sản phẩm
  • Số lô/ mẻ
  • Thời gian sản xuất
  • Hạn sử dụng
  • Thời hạn bảo hành (thời hạn bảo hành Bạn có thể tùy chỉnh theo từng lô/mẻ)
  • Thuộc Bộ sản phẩm
  • Điểm trưởng cho từng lô/mẻ.

Khi mã bảo hành điện tử được khởi tạo thì người dùng cuối có thể kích hoạt bảo hành.

Cấp phát mã: Bạn có thể cấp phát mã cho các đơn vị như: Kho, phòng bán hàng, đại lý, nhà phân phối …… và giám sát được số lượng cấp phát theo từng thời gian.

Cấu hình thông báo: tính năng này cho phép bạn hiển thị các thông điệp hoặc phát các âm thanh về truyền thông (Bạn có thể thu âm bài phát biểu của mình và upload lên hệ thống) . Tính năng này cũng phù hợp với nhu cầu trả thưởng hoặc khuyến mãi theo từng lô/ mẻ hoặc một loại sản phẩm nào đó cụ thể.

Người dùng cuối có thể kích hoạt bảo hành thông qua các phương án:

Quét mã QR: Với trường hợp Bạn sử dụng QR là vật mang dữ liệu, hệ thống tiến hành quét QR giải mã và gửi yêu cầu kích hoạt bảo hành lên hệ thống của CheckVN, ngay lập tức hệ thống trả về các thông tin sản phẩm và kích hoạt trạng thái sở hữu sản phẩm.

Nhắn tin: CheckVN đưa giải pháp giúp người dùng nhắn tin theo cú pháp “IDE_mã bảo hành” gửi đến tổng đài 8077, ngay lập tức người dùng cũng kích hoạt bảo hành thành công với thông tin lưu trữ là số điện thoại và thời gian kích hoạt.

Tra cứu trên website: Người dùng nhập mã bảo hành vào mục kích hoạt bảo hành trên hệ thống, ngay lập tức hệ thống phản hồi và trả kết quả kích hoạt.

Ngoài việc kích hoạt bảo hành người dùng cũng có thể thông qua các phương án này để kiểm tra lịch sử bảo hành sản phẩm của mình đã sở hữu.

Tất các các quy trình về tích điểm và trả thưởng

Quản lý cơ chế tích điểm:

  • Bạn có thể cấu hình cơ chế tích điểm của Doanh nghiệp, cơ chế có thể tùy chỉnh theo: sản phẩm, theo cấp đại lý, theo khu vực, theo lô/mẻ, theo loại người dùng …..
  • Tùy vào cấp của người dùng mà quyền truy cập vào cơ chế tích điểm khác nhau đảm bảo yếu tố bảo mật thông tin phía người dùng.

Quản lý trả thưởng

  • Bạn có thể cấu hình các phương pháp trả thưởng cho người dùng như: triết khấu, trả thẻ điện thoại, trả tiền…….
  • Tùy chỉnh các phương pháp trả thưởng theo từng sản phẩm, theo cấp đại lý, theo khu vực, theo lô/mẻ, theo loại người dùng …..

Toàn bộ thông tin chi tiết về khách hàng

Ghi nhận sở hữu sản phẩm.

 • Các thông tin người dùng kích hoạt bảo hành sẽ được hệ thống thu nhận và gửi về tài khoản phụ trách của Doanh nghiêp bạn.

Ghi nhận thông tin lịch sử bảo hành

 • Hệ thống cho phép trung tâm bảo hành, các đại lý hoặc chính Doanh nghiệp bạn ghi nhận thông tin lịch sử bảo hành sản phẩm và lịch sử này sẽ theo suốt vòng đời của sản phẩm đó.

Nhanh chóng, thuận tiện.

Báo cáo tình trạng lưu thông hàng hóa ngoài thị trường.

Báo cáo số lượng sản phẩm đã kích hoạt bảo hành theo : lô/ mẻ, theo đại lý, theo khu vực:

Báo cáo tích điểm: theo sản phẩm, theo đại lý, theo người dùng cuối

Báo cáo trả thưởng: theo sản phẩm, theo đại lý, theo người dùng cuối

Báo cáo khiếu lại của người dùng

Báo cáo phản hồi về chính sách bảo hành

Cùng khám phá những tính năng nổi bật

Chỉ có trên QR bảo hành điện tử của CheckVN

play

CheckVN - Tất cả những gì bạn cần để quản lý sản phẩm

Chúc mừng bạn có 7 ngày dùng thử miễn phí. Nhanh tay đăng ký ngay !