Bộ NN&PTNT cho biết 5 tháng đầu năm, xuất siêu hàng nông lâm thủy sản đạt gần 5 tỷ USD, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo Bộ NN&PTNT, 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản ước đạt khoảng 41,3 tỷ USD, tăng 9% so cùng kỳ năm 2021.

Trong đó xuất khẩu đạt khoảng 23,2 tỷ USD, tăng 17%; nhập khẩu ước khoảng 18,1 tỷ USD, không biến động so với cùng kỳ năm 2021; xuất siêu 5,1 tỷ USD, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể, trong tháng 5, xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt trên 5,1 tỷ USD, tăng 18% so với tháng 5/2021 và tăng 4% so với tháng 4/2022.

Tính chung 5 tháng, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt khoảng 23,2 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kuf năm 2021.

Đáng chú ý, xuất khẩu nhóm nông sản chính đạt trên 9,4 tỷ USD, tăng 10%; lâm sản chính đạt gần 7,7 tỷ USD, tăng 8%; thủy sản ước đạt gần 4,8 tỷ USD, tăng 46%; chăn nuôi ước đạt 139 triệu USD, giảm 16%; các sản phẩm đầu vào sản xuất khoảng 1,1 tỷ USD, tăng 59%.

Trong 5 tháng đầu năm, có 9 sản phẩm/nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD, bao gồm cà phê, cao su, gạo, điều, nhóm rau quả, cá tra, tôm, sản phẩm gỗ và nhóm đầu vào phục vụ sản xuất.

Bộ NN&PTNT cho biết thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản trong 4 tháng đầu năm được phân bố ở các châu lục như sau:

Trong đó, thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam là Mỹ với gần 6,5 tỷ USD, chiếm 28% thị phần.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ chiếm tới 67,5% tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam tại thị trường này.

Đứng thứ 2 là thị trường Trung Quốc với hơn 4,1 tỷ USD, chiếm 18% thị phần; riêng kim ngạch xuất khẩu nhóm rau quả chiếm 21%.

Nguồn bài viết: Xem chi tiết

Chia sẻ bài viết

Cá hồi Sa Pa khẳng định thương hiệu
Nông dân Đồng Tháp ‘say’ công nghệ thông minh

Bài viết mới nhất