Chương trình OCOP Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhiều đơn vị sản xuất muốn tham gia chương trình OCOP nhưng chưa hiểu rõ về nhưng tiêu chí đánh giá và quá trình thẩm định như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quá trình đánh giá, thẩm định gắt gao của các sản phẩm OCOP.

Bộ Tiêu chí OCOP là căn cứ để đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm, sẽ được điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của đất nước và từng thời kỳ.

Các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP gồm 06 ngành hàng:Thực phẩm; đồ uống; thảo dược; vải và may mặc;lưu niệm – nội thất – trang trí; và dịch vụ du lịch nông thôn, bán hàng. Bộ Tiêu chí của sản phẩm gồm ba (03) phần:

  • Phần A: Các tiêu chí đánh giá về sản phẩm và sức mạnh cộng đồng gồm: Đăng ký loại hình tổ chức kinh doanh; Quy mô và năng lực sản xuất thể hiện thông qua loại hình kinh doanh, vốn, doanh thu, cơ cấu và quy mô nhân sự địa phương; Cơ sở phải đủ điều kiện sản xuất và có kế hoạch bảo vệ môi trường.
  • Phần B: Các tiêu chí đánh giá khả năng tiếp thị: Đánh giá quy mô thị trường và khả năng truyền thông, tiếp thị đặc biệt các sản phẩm ưu tiên đưa lên các sàn thương mại điện tử; Đánh giá về hệ thống phân phối, các kênh phân phối khu vực ngoài huyện, các hoạt động xúc tiến thương mại; Đánh giá về có tổ chức bộ phận kinh doanh, phát triển thị trường, hệ thống kế toán.
  • Phần C: Các tiêu chí đánh giá về chất lượng sản phẩm gồm: Chỉ tiêu cảm quan, dinh dưỡng, tính độc đáo của sản phẩm; tiêu chuẩn sản phẩm; khả năngxuất khẩu, phân phối tại thị trường quốc tế.

Dựa vào bộ tiêu chí đánh giá trên, các sản phẩm tham gia chương trình sẽ được đánh giá, chấm điểm và phân hạng đạt mức từ 3 đến 5 sao. Các sản phẩm tham gia chương trình OCOP sẽ được đánh giá, chấm điểm qua ba vòng từ cấp huyện và hai lần cấp tỉnh/thành phố. Đối với các sản phẩm tiềm năng 5 sao sẽ được gửi hồ sơ và đánh giá tiếp tại cấp Trung Ương.

Chương trình OCOP được tổ chức với mục đích phát triển các hình thức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa) để sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn. Do đó, các sản phẩm phải được kiểm tra kĩ từ tiêu chuẩn liên quan đến cơ sở vật chất, chất lượng sản phẩm cho đến kế hoạch bảo vệ môi trường. Đồng thời Sản phẩm chuẩn OCOP hướng tới tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

CheckVN là đơn vị tiêu biểu và đầy đủ năng lực trong lĩnh vực tư vấn, triển khai chương trình OCOP; được Văn phòng điều phối Nông Thôn Mới Trung Ương cấp chứng nhận. Với đội ngũ chuyên gia, có trình độ kiến thức, bề dầy kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP toàn diện về mọi mặt như: Sản phẩm và sức mạnh cộng đồng; Chất lượng; Xây dựng kênh tiếp thị, phân phối và tạo dựng uy tín thương hiệu… CheckVN đã đồng hành với các chủ thể ( Doanh nghiệp; Hợp tác xã; Hộ kinh doanh… ) cùng các cấp Hội đồng từ cấp Quận / Huyện; Tỉnh / Thành Phố và cấp Quốc Gia, tổ chức nhiều cuộc đánh giá, chấm điểm và phân hạng sản phẩm OCOP, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đạt 3-5 sao.

Checkvn – Nền tảng Số phát minh của người Việt

 

 

Chia sẻ bài viết

Giảm nghèo 'siêu tốc' nhờ nuôi gà Tiên Yên
Xoài Tịnh Thới đi khắp muôn nơi...

Bài viết mới nhất