Vừa qua, tổ công tác giúp việc đánh giá phân hạng sản phẩm Ocop thành phố HN năm 2021 đã tổ chức đánh giá 40 sản phẩm của 12 chủ thể trên địa bàn 6 xã huyện Đông Anh

Chia sẻ bài viết

Hỗ trợ đào tạo tiêu thụ nông sản qua sàn thương mại điện tử
Xuất khẩu gỗ và lâm sản kỳ vọng đạt 20 tỷ USD vào năm 2025

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan