Cấu hình Bảo hành điện tử trên toàn hệ thống của doanh nghiệp sẽ bao gồm: đối tác, đại lý, kỹ thuật và nhân viên đều có thể sử dụng được khi đã được cấp tài khoản.

Khi được cấp tài khoản thành viên được phân quyền thì có thể sử dụng các chức năng như:

Đăng ký, đăng nhập và thay đổi các thông tin

Hỗ trợ kích hoạt bảo hành hàng loạt, gia hạn bảo hành, đảo bảo hành…

Quản lý thông báo, nhận yêu cầu từ tổng đài, Hãng…

Quản lý thông tin sản phẩm

Lịch bảo hành, bảo trì.

Quản lý sửa chữa bảo hành cho khách hàng tại các trạm

Đặt hàng, doanh thu, công nợ.

Quản lý thông tin khách hàng

Báo cáo – Thống kê

Các hạng mục chức năng của các thành viên bên trong hệ thống được Admin quản lý và phân quyền. Dữ liệu sẽ tập trung về Công ty giúp kiểm soát và hỗ trợ khách hàng tốt nhất.

Chia sẻ bài viết

bao-hanh-dien-tu-nguoi-dung-của checkvnLợi ích của Bảo hành điện tử?
ma-bao-hanh-dien-tu-của checkvnDùng ứng dụng nào có thể kích hoạt bảo hành ?

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan