Khi Khách hàng, người tiêu dùng sử dụng ứng dụng CheckVN quét lên mã QR1 có thể thấy thông tin về sản phẩm như: hình ảnh, bao bì, giá, chỉ tiêu chất lượng, thông tin tiêu chuẩn cơ sở, phiếu an toàn hóa chất, hướng dẫn sử dụng và thông tin về nhà sản xuất. Cụ thể khi quét tem QR1 in trên tem nhãn sản phẩm bằng phần mềm CheckVN sẽ hiện ra thông tin theo hình ảnh sau:


Bước 1: Đưa điện thoại lại gần mã QR1 in trực tiếp trên tem nhãn bao bì theo hình ảnh sau:


Bước 2: Kết quả sau khi phần mềm xác thực: màn hình hiển thị theo thứ tự từ 1-5

Nguồn bài viết: Xem chi tiết

Chia sẻ bài viết

Tại sao chỉ dùng phần mềm CheckVN để xác thực nguồn gốc dầu nhờn Petrolimex?
Khi sử dụng ứng dụng CheckVN quét lên mã QR2 thì hệ thống cung cấp những thông tin gì?

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan