Thành phố Cần Thơ nằm ở trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, ngoài đặc trưng về địa lý là đầu mối giao thông quan trọng giữa các tỉnh trong khu vực, Thành phố Cần Thơ còn mang những đặc trưng cơ bản của một trung tâm đa chức năng, có sức lan tỏa kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vai trò quan trọng về quốc phòng – an ninh đối với Vùng và cả nước. Trong bối cảnh nền kinh tế – xã hội Việt Nam mở rộng hợp tác, hội nhập sâu rộng, Cần Thơ là trung tâm công nghiệp, trung tâm thương mại – dịch vụ, du lịch, trung tâm giáo dục – đào tạo và khoa học – công nghiệp trung tâm văn hóa và y tế, là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế; là địa bàn trọng điểm giữ vị trí chiến lược về quốc phòng – an ninh của đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước.

Với vai trò hết sức quan trọng của Thành phố Cần Thơ đối với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long việc kiểm soát chất lượng và nguồn gốc hàng hóa lưu thông trên thị trường là chìa khóa để năng cao năng lực quản lý của nhà quản lý, năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và sản phẩm hàng hóa. Thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc. Thành phố Cần Thơ đã giao nhiệm vụ cho sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Cần Thơ triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ “Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đăng ký và truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa của thành phố Cần Thơ”. Theo đó Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Thành phố Cần Thơ đã chủ trì, phối hợp với Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển IDE áp dụng nền tảng công nghệ CheckVN vào xây dựng hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. Để triển khai và thực hiện thành công nhiệm vụ trên, trong 2 năm triển khai, CheckVN đã cử chuyên gia, cán bộ chuyên trách phối hợp với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Cần Thơ mở các lớp tập huấn, đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp và các đơn vị liên quan vận hành, quản trị, sử dụng thành thạo tài khoản theo phân cấp cho các cán bộ cơ quan quản lý nhà nước và các cơ sở, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thành phố.

Đến thời điểm hiện tại Qua thống kê có 56 cơ sở/doanh nghiệp/hợp tác xã tham gia với 303 sản phẩm. Trong đó, một số sản phẩm OCOP của thành phố như trà mãng cầu (Công ty TNHH Chế biến nông sản Kim Nhiên), dâu Hạ Châu (Hợp tác xã Dâu Hạ Châu Phong Ðiền), khô cá tra (Cơ sở sản xuất Út Anh), giá sạch Hồng Nhung (Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hồng Nhung), sản phẩm từ cá thát lát (Công ty CP Thực phẩm Phạm Nghĩa)…

Từ kết quả triển khai ứng dụng thành công hệ thống Check.cantho.gov.vn vào quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa, ngày 15/02/2023 Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ chính thức ban hành Quyết định số 324/QD-UBND “Về việc công nhận hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa thành phố Cần Thơ”.

Theo đó, công nhận Hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa Thành phố Cần Thơ có địa chỉ truy cập tại trang https://check.cantho.gov.vn/ là hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của thành phố. UBND thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ thành phố là cơ quan đầu mối quản lý, vận hành Hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa Thành phố Cần Thơ. Ðồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan ban hành quy chế quản lý Hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa Thành phố Cần Thơ, đảm bảo vận hành hiệu quả và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố…

Trước đó, Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch số 82/KH-UBND của UBND Thành phố Cần Thơ về “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2023”, mục tiêu cơ bản giai đoạn đến năm 2030, tất cả tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hàng hóa thuộc nhóm bắt buộc truy xuất nguồn gốc, nhóm sản phẩm ưu tiên truy xuất nguồn gốc theo hướng dẫn của Bộ, ngành chức năng hoặc theo yêu cầu của địa phương có hệ thống truy xuất nguồn gốc áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, đảm bảo khả năng tương tác, trao đổi dữ liệu với hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia.

Là một sản phẩm khoa học thành công, được ra đời từ chỉ đạo của Chính phủ, UBND Thành phố, sự vào cuộc của các nhà khoa học Thành phố Cần Thơ và Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển IDE, Hệ thống Truy xuất nguồn gốc Check.cantho.gov.vn đã được góp ý, phản biện, chỉnh sửa và đặc biệt là được kế thừa sự thành công trong triển khai trên diện rộng của Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển IDE. Bài học thành công trên thực tiễn của Cần Thơ khẳng định khả năng sáng tạo, triển khai phát triển các nền nền tảng số của người Việt Nam trong thời đại công nghệ số.

Chúng ta tin tưởng sự vào cuộc quyết liệt của nhiều bên từ các cơ quan Nhà nước cho đến các doanh nghiệp và người tiêu dùng, hệ thống sẽ tiếp tục phát triển và mang lại lợi ích cho người dân và chính quyền Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung, đồng thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp xây dựng và phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy nền kinh tế ngày càng phát triển.

CheckVN – Nền tảng Số phát minh của người Việt

Chia sẻ bài viết

Nhộn nhịp thị trường xuất khẩu nông sản
Truy xuất nguồn gốc phải tổng thể và rất cụ thể

Bài viết mới nhất