Theo Cục Xuất nhập khẩu, trong 9 tháng đầu năm 2022, trị giá xuất khẩu hàng rau quả ước tính đạt 2,45 tỷ USD, giảm hơn 11% so với cùng kỳ năm 2021.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) ước tính trị giá xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam trong tháng 9 đạt 250 triệu USD, tăng hơn 8% so với tháng 9/2021. Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2022, trị giá xuất khẩu hàng rau quả ước tính đạt 2,45 tỷ USD, giảm hơn 11% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong cơ cấu chủng loại hàng rau quả xuất khẩu trong 8 tháng năm 2022, chủng loại quả dẫn đầu về trị giá xuất khẩu đạt 1,36 tỷ USD nhưng giảm 21% so với cùng kỳ năm 2021. Trong khi quả thanh long xuất khẩu với trị giá lớn nhất giảm mạnh, thì xuất khẩu quả chuối và sầu riêng có trị giá tăng mạnh trong 8 tháng năm 2022.

Sản phẩm chế biến là chủng loại lớn thứ 2 trong cơ cấu hàng rau quả xuất khẩu. Trong 8 tháng năm 2022, trị giá xuất khẩu chủng loại này đạt gần 661 triệu USD, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, đây là chủng loại cần được đẩy mạnh, bởi nhu cầu sử dụng rau quả chế biến gia tăng trên toàn cầu, nhưng Việt Nam mới chỉ đáp ứng được tỷ trọng thấp.

Do đó, ngành rau quả Việt Nam cần tiếp tục chuyển dịch mạnh về cơ cấu sản phẩm theo hướng tăng sản phẩm chế biến, giảm xuất khẩu các sản phẩm tươi. Các doanh nghiệp xuất khẩu cần đẩy mạnh đầu tư cho công nghệ xử lý, bảo quản sau thu hoạch và phát triển logistics phục vụ vận chuyển rau quả.

Ở chiều ngược lại, theo số liệu của Tổng cục Hải quan nhập khẩu rau quả tháng 9 đạt 204 triệu USD, tăng 63,2 % so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 9 tháng, ước đạt 1,46 tỷ USD, tăng 36,4% so với cùng kỳ.

Trung Quốc vẫn là khách hàng lớn nhất của Việt Nam ở cả hai chiều nhập và xuất. Trong đó, tính đến tháng 8 hập khẩu rau quả từ Trung Quốc đạt 473 triệu USD, tăng mạnh 74% so với cùng kỳ. Thị phần rau quả của Trung Quốc cũng tăng từ 29% của năm trước lên tới 37,6% trong năm nay.

Thị trường Mỹ đứng thứ hai với 201 triệu USD, tăng 6% so với năm trước và thị phần giảm từ 21% của năm trước xuống còn 17% trong năm nay.

Nguồn bài viết: Xem chi tiết

Chia sẻ bài viết

Vùng bưởi VietGAP hơn 1 triệu quả/năm
Nuôi nai lấy nhung không khó

Bài viết mới nhất