Ngày 09/06/2022 vừa qua, CheckVN tham gia chương trình tập huấn, triển khai chương trình OCOP cho các doanh nghiệp, các hợp tác xã nông nghiệp, các hộ kinh doanh của huyện Sóc Sơn. Tham gia chương trình có: Đại diện phòng kinh tế huyện Sóc Sơn; Đại diện ban lãnh đạo các xã; Đại diện đơn vị tư vấn Checkvn; Đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ kinh doanh của huyện Sóc Sơn.

CheckVN – Nền tảng Số phát minh của người Việt.

Chia sẻ bài viết

Trung Quốc tăng nhập khẩu chuối của Việt Nam
Nông nghiệp hữu cơ vẫn đang giai đoạn 'chạy đà'

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan