Phần mềm quản lý nhật ký điện tử

Tốt nhất cho các doanh nghiệp sản xuất ban đầu.

 • Khả năng thu nhập dữ liệu sản xuất một cách tự động.
 • Nạp dữ liệu nhật ký bằng giọng nói.
tinh nang dien tu tại checkvn

Cấu hình thông tin doanh nghiệp

 • Cấu hình mô hình tổ chức sản xuất.

  Mô hình tổ chức sản xuất của các Doanh nghiệp có thể giống hoặc khác nhau, để thuận tiện và sát với thực tiễn CheckVN cho phép bạn tùy chỉnh cấu hình thông tin các phòng ban, các khu vực sản xuất, vùng sản xuất, thửa đất, thửa ruộng, ao, hồ, khu vực đánh bắt…… như vị trí địa lý, diện tích, người đại diện, các chứng chỉ/ tiêu chuẩn, lịch sử đã sản xuất.

 • Cấu hình nhân sự tham gia tổ chức

  Bạn có thể cấu hình ban đầu thông tin, vai trò nhận sự tham gia tổ chức sản xuất như họ tên, cấp bậc, quê quán, giới tính…………..

1531295474-doitac

Cấu hình thông tin đối tác

 • Cấu hình thông tin Nhà cung cấp

  Các thông tin chi tiết về Nhà cung cấp(các hồ sơ pháp lý, thông tin nguyên liệu đầu vào, con giống, vật tư……….)

 • Cấu hình thông tin khách hàng

  Cho phép bạn kê khai các thông tin về hồ sơ khách hàng, hệ thống cho phép phân biệt khách hàng lẻ, đại lý, khách hàng thường xuyên.

Cấu hình thông tin sản phẩm

 • Cấu hình sản phẩm:

  Bạn có thể lựa chọn các sản phẩm chung đã có quy trình sản xuất của hệ thống để thực hiện sản xuất hoặc có thể tạo mới, chỉnh sửa các sản phẩm theo nhu cầu sản xuất của mình.

 • Cấu hình tiêu chuẩn sản xuất.

  Các thông tin về tiêu chuẩn sản xuất, bạn có thể lựa chọn tiêu chuẩn mặc định của hệ thống hoặc tạo mới theo nhu cầu.

 • Cấu hình phương án nạp dữ liệu:

  Để thực hiện ghi chép nhật ký sản xuất hệ thống cung cấp cho bạn các phương án nạp dữ liệu vào hệ thống như sau:

  • Nhập văn bản
  • Nhập hình ảnh
  • Nhập giọng nói
  • Nhập ghi âm
  • Trả lời câu hỏi trắc nghiệm
  • Kết nối với các thiết bị IOT
  • Kết nối với các hệ thống khác.
 • Cấu hình quy trình sản xuất

  Với đội ngũ chuyên gia trong và ngoài nước trong lĩnh vực nông nghiệp CheckVN xây dựng các kịch bản, quy trình sản xuất biên tập sẵn phù hợp với các ngành nghề sản phẩm, ngoài ra Hệ thống cũng cho bạn tùy chỉnh quy trình sản xuất các sản phẩm mang đặc thù riêng của bạn và hoàn toàn bảo mật về quy trình đó.

ha-noi-se-truy-xuat-nguon-goc-san-pham-bang-smartphone1481598207

Trải nghiệm quản lý nhật ký điện tử
ngay trên phần mềm quản lý nhật ký điện tử CheckVN

quanly dien tu1 của checkvn

Cấu hình người dùng

 • Quản lý người dùng:

  Cho phép tạo, cập nhật, cấp tài khoản truy cập cho người dùng theo mô hình sản xuất như: tài khoản quản lý, tài khoản vận hành, tài khoản sản xuất, tài khoản giám sát…..

 • Cấp quyền truy cập:

  Quản lý quyền truy cập, tùy chỉnh cấp phát quyền theo vai trò và trách nhiệm của từng người dùng.

Quản lý lô sản xuất

 • Sử dụng các công nghệ thu nhận dữ liệu tự động: Barcode, QR-code, thẻ từ, thẻ chíp…
 • Quản lý lệnh sản xuất: Bạn có thể quản lý và cấp phát lệnh sản xuất đến từng mô hình sản xuất, đồng thời chiết xuất các báo cáo tự động về tình trạng thực hiện các lệnh .

 • Thông tin nhân sự sản xuất: Lô sản xuất thể hiện thông tin nhân sự hoặc nông hộ chịu trách nhiệm sản xuất lô/mẻ.
 • Thông tin nguyên liệu: Bao gồm các thông tin về nguyên liệu đầu vào, con giống để sản xuất lô/mẻ.
 • Thông tin về cá thể: Nếu lô/ mẻ sản xuất của bạn cần chi tiết nhật ký đến từng cá thể trong lô hãy sử dụng chức năng này.
 • Thông tin nhật ký thực hành sản xuất: Căn cứ vào quy trình, tiêu chuẩn, cách thức nạp dữ liệu nhật ký hệ thống cho phép bạn cập nhật nhật ký theo thời gian thực.
 • Thông tin nhật ký vật tư: Cho phép bạn thiết lập các nhật ký vật tư sử dụng trong quá trình sản xuất.

 • Thông tin thu hoạch: Cho phép bạn thiết lập các thông tin thu hoạch sản phẩm, các thông tin kèm theo như: nhiệt độ, độ ẩm….

 • Thông tin sơ chế, chế biến: Cho phép bạn thiết lập các thông tin về sơ chế, chế biến sản phẩm.

 • Thông tin bán hàng: Cho phép bạn thiết lập các thông tin về khách hàng được bán.
 • Quản lý nhắc việc: Hệ thống cho phép bạn cấu hình các thời gian thực hiện các loại nhật ký, hành động nhắc được thông báo trên hệ thống hoặc thông qua email.

 • Dự báo sản lượng: Hệ thống thu thập các thông tin về sản phẩm để dự báo cho bạn về sản lượng dự kiến đạt được của lô sản xuất.
 • Đánh giá, nhận xét: Bạn có thể cấp tài khoản giám sát cho kỹ thuật viên để họ đánh giá.

Trải nghiệm quản lý nhật ký điện tử
ngay trên phần mềm quản lý nhật ký điện tử CheckVN

Cùng khám phá những tính năng nổi bật

Chỉ có trên QR nhật ký điện tử của CheckVN

play

CheckVN - Tất cả những gì bạn cần để quản lý sản phẩm

Chúc mừng bạn có 7 ngày dùng thử miễn phí. Nhanh tay đăng ký ngay !