Thu thập dữ liệu tự động

Công nghệ tốt nhất cho thu thập dữ liệu đầu vào.

Khả năng thu thập dữ liệu sản xuất một cách tự động.

Nạp dữ liệu nhật ký bằng giọng nói.

Thu thập dữ liệu tự động
Sử dụng qr code để check thông tin sản phẩm

Hãy cùng CheckVN tìm hiểu…

Phương pháp nạp dữ liệu

  • Phương pháp áp dụng mã vạch: CheckVN cho phép bạn sử dụng linh hoạt Barcode, Qr-code, thẻ từ, thẻ chíp là vật mang dữ liệu, mang cho bạn đến khả năng thu nhập dữ liệu sản xuất một cách tự động.

  • Phương pháp văn bản: Bạn có thể nhập liệu trực tiếp nhật ký vào hệ thống, căn chỉnh nhật ký này như trên trình soạn thảo văn bản Word.

  • Phương án giọng nói: Với công nghệ tiên tiến nhất CheckVN cho phép bạn nạp dữ liệu nhật ký bằng giọng nói.

  • Phương án câu hỏi trắc nghiệm: Với quyền quản trị của mình bạn có thể thiết lập các câu hỏi trắc nghiệm về nội dung nhật ký để nhân viên, nông hộ thực hiện chọn đáp án, phương án giúp giảm thời gian nhập liệu mà vẫn đầy đủ thông tin nhật ký.

  • Phương án tiếp nhận thông tin từ các hệ thống khác: CheckVN cho phép kết nối với các hệ thống khác thông qua các API hoặc định dạng chuẩn dữ liệu đầu ra là xml hoặc excel.

CheckVN sẽ giúp các bạn

Giải đáp những thắc mắc khi sử dụng các phương pháp thu thập dữ liệu tự động

CheckVN - Tất cả những gì bạn cần để quản lý sản phẩm

Chúc mừng bạn có 7 ngày dùng thử miễn phí. Nhanh tay đăng ký ngay !