QUẢN LÝ DỮ LIỆU TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

icon-chungnhan-tick CheckVN cung cấp tất cả những gì bạn cần về sự minh bạch của sản phẩm với những công cụ trong tính năng này

Người dùng sử dụng qr code của checkvn

Hãy cùng CheckVN tìm hiểu chi tiết tính năng

Cấu hình thông tin các mắt xích

icon-chungnhan-tick Bạn có thể cấu hình các thông tin và vai trò các mắt xích tham gia vào hoạt động truy xuất nguồn gốc, mắt xích có thể là các phòng ban của một công ty hoặc các pháp nhân tham gia vào chuỗi cung ứng. Bạn cũng có thể cập nhật hồ sơ cơ sở, tiêu chuẩn kỹ thuật, phân quyền truy cập cho các mắt xích.

quy-trinh-truy-xuat-nguon-goc
tieu-chuan-vietgap

Cấu hình thông tin sản phẩm

icon-chungnhan-tick Bạn có thể cấu hình các thông tin sản phẩm, các quy trình sản xuất sản phẩm, các tiêu chuẩn áp dụng trong quá trình sản xuất hoặc các video giới thiệu về sản phẩm.

Quản lý dữ liệu

Bao gồm các chức năng cho phép bạn quản lý:

  • Quản lý truy cập dữ liệu (Bao gồm các dữ liệu nội bộ của mắt xích và dữ liệu công khai trong chuỗi)

  • Quản lý các sản phẩm của chuỗi cung ứng

  • Quản lý thông tin các cơ sở, mắt xích tham gia trong chuỗi

  • Quản lý các dữ liệu được đăng tải lên hệ thống (Hỗ trợ định dạng theo excel template)

  • Tải, chia sẻ các dữ liệu

quan-ly-du-lieu-truy-xuat

Quản lý tài liệu

Chức năng này sẽ giúp bạn quản lý (cập nhật, chia sẻ, tải về ) các dữ liệu dùng chung cho các mắt xích, dữ liệu dùng chung có thể là hồ sơ mắt xích, hồ sơ sản phẩm, các tài liệu, cơ sở pháp lý, chứng nhận. Bạn cũng có thể phân quyền truy cập dữ liệu cho các đối tượng khác nhau trong chuỗi.

image-upload-hệ thống checkvn

Hoạt động truy xuất nguồn gốc

Quản lý mã truy vết

thuat-ngu-gs1

Tra cứu nguồn gốc

icon-chungnhan-tick Bạn có thể tra cứu nguồn gốc bất kỳ vật phẩm, nguyên liệu, vật liệu … nào tham gia vào chuỗi theo các cách:

icon-chungnhan-tick Theo tên gọi, theo mã GTIN (nếu có) ,theo mã định danh, theo đơn đặt hàng, theo lô sản xuất.

icon-chungnhan-tick Thông tin tra cứu nguồn gốc được phân quyền truy cập theo yêu cầu: Thông tin nguồn gốc nội bộ và thông tin nguồn gốc công khai.

phan-mem-truy-xuat-nguon-goc-chuyen-sau
quan-ly-user-cpanel-truy xuat nguon goc

Quản lý người dùng

icon-chungnhan-tick Bạn có thể các quản lý (thêm, sửa, xóa, cấp quyền truy cập, tạm ngừng hoặc cho phép hoạt động) tài khoản tham gia vào chuỗi, CheckVN cho phép bạn tùy chỉnh quyền truy cập cho từng tài khoản theo nhu cầu quản lý thực tế. Thực tế bạn có thể cấp quyền giám sát cho các đối tác khi có yêu cầu tham gia vào kiểm soát nguồn gốc trong chuỗi cung ứng của bạn.

CheckVN - Tất cả những gì bạn cần để quản lý sản phẩm

Chúc mừng bạn có 7 ngày dùng thử miễn phí. Nhanh tay đăng ký ngay !