Đăng ký

QUẢN LÝ DỮ LIỆU TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

CheckVN cung cấp tất cả những gì bạn cần về sự minh bạch của sản phẩm với những công cụ trong tính năng này

Dùng thử miễn phí

Hãy cùng CheckVN tìm hiểu chi tiết tính năng

Cấu hình thông tin các mắt xích

Bạn có thể cấu hình các thông tin và vai trò các mắt xích tham gia vào hoạt động truy xuất nguồn gốc, mắt xích có thể là các phòng ban của một công ty hoặc các pháp nhân tham gia vào chuỗi cung ứng. Bạn cũng có thể cập nhật hồ sơ cơ sở, tiêu chuẩn kỹ thuật, phân quyền truy cập cho các mắt xích.

Cấu hình thông tin sản phẩm

Bạn có thể cấu hình các thông tin sản phẩm, các quy trình sản xuất sản phẩm, các tiêu chuẩn áp dụng trong quá trình sản xuất.

Quản lý upload dữ liệu

Chức năng này sẽ giúp bạn quản lý (cập nhật, chia sẻ, tải về ) các dữ liệu dùng chung cho các mắt xích, dữ liệu dùng chung có thể là hồ sơ mắt xích, hồ sơ sản phẩm, các tài liệu, cơ sở pháp lý, chứng nhận. Bạn cũng có thể phân quyền truy cập dữ liệu cho các đối tượng khác nhau trong chuỗi.

Hoạt động truy xuất nguồn gốc

Lịch sử sử dụng của các đối tượng trong mắt xích, có thể là lịch sử đăng nhập hoặc truy xuất nguồn gốc.

Lịch sử cập nhật: Ghi lại lịch sử các đối tượng tạo mới hoặc sửa hoặc ghi chú lỗi phát sinh liên quan đến dữ liệu truy xuất nguồn gốc.

Lịch sử hoạt động: quản lý các sự kiện cần truy xuất nguồn gốc và các giao dịch trong toàn chuỗi cung ứng của bạn.

Tra cứu nguồn gốc

Bạn có thể tra cứu nguồn gốc bất kỳ vật phẩm, nguyên liệu, vật liệu … nào tham gia vào chuỗi theo các cách:

Theo tên gọi, theo mã GTIN (nếu có) ,theo mã định danh, theo đơn đặt hàng, theo lô sản xuất.

Thông tin tra cứu nguồn gốc được phân quyền truy cập theo yêu cầu: Thông tin nguồn gốc nội bộ và thông tin nguồn gốc công khai.

Quản lý người dùng

Bạn có thể các quản lý (thêm, sửa, xóa, cấp quyền truy cập, tạm ngừng hoặc cho phép hoạt động) tài khoản tham gia vào chuỗi, CheckVN cho phép bạn tùy chỉnh quyền truy cập cho từng tài khoản theo nhu cầu quản lý thực tế. Thực tế bạn có thể cáp quyền giám sát cho các đối tác khi có yêu cầu tham gia vào kiểm soát nguồn gốc trong chuỗi cung ứng của bạn.

Hãy kể chúng tôi vấn đề của doanh nghiệp bạn !

Dùng thử miễn phí trong 7 ngày