Trong nền kinh tế 4.0, thông tin về sản phẩm hàng hoá từ sản xuất, phân phối đến tiêu thụ đều được theo dõi đến từng bước nhỏ phản ánh toàn diện các yếu tố khách quan. Nguồn thông tin này có thể được dùng vào rất nhiều việc trong đó có việc tối ưu hoá quá trình sản xuất, phân phối, dự báo, tuân thủ quy định xuất nhập khẩu … Nói một cách khác, đó chính là truy xuất nguồn gốc và hoạt động này góp phần tạo nền tảng cho việc sản xuất và lưu thông hàng hoá trong nền kinh tế 4.0.

Truy xuất nguồn gốc nói chung và trong lĩnh vực nông nghiệp nói riêng là một trong những giải pháp thúc đẩy việc tiêu thụ nông sản của bà con nông dân bằng các nền tảng số, tích hợp giá trị, tạo sự thuận lợi cho người nông dân, hợp tác xã, người tiêu dùng. Đồng thời góp phần gia tăng giá trị của nông sản của các địa phương, góp phần thiết thực tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong giai đoạn mới theo hướng công khai, minh bạch, bình đẳng.

Trong bối cảnh người tiêu dùng trong nước ngày càng cần sự minh bạch đối với sản phẩm hàng hóa, đặc biệt là lương thực thực phẩm thì truy xuất nguồn gốc được coi là “Chìa khóa” khởi tạo niềm tin cho người tiêu dùng, điều này giúp người tiêu dùng yên tâm sử dụng những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và chất lượng được đảm bảo; đồng thời giúp ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại, góp phần xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm Việt Nam nói chung và sản phẩm chủ lực, đặc hữu của tỉnh Vĩnh Long nói riêng.

Thực hiện Quyết định số 100/QĐ – TTg ngày 19/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống TXNG”; Quyết định số 8565/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc thực hiện dự án khoa học và công nghệ “Xây dựng hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa tỉnh Vĩnh Long” với mục tiêu:

  • Xây dựng hệ thống quản lý, truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa cho tỉnh Vĩnh Long;
  • Thí điểm truy xuất nguồn gốc một số sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh Vĩnh Long.
  • Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc từ 6 sản phẩm, hàng hóa của tỉnh (tập trung các sản phẩm chủ lực, đặc sản, sản phẩm nông thủy sản của tỉnh).
  • Duy trì và nhân rộng mô hình sau khi hoàn thành dự án.

Ngày 12/8/2022, tại Trung tâm Ứng dụng KHCN Vĩnh Long Sở KH&CN Vĩnh Long phối hợp với Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển tổ chức Hội thảo “Truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa, thực trạng, giải pháp và nhu cầu tại tỉnh Vĩnh Long”.

Diễn giả Lê Xuân Trường – Giám đốc dự án Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển

Về phía Cơ quan chủ quản, quản lý dự án này Sở KH&CN tỉnh hy vọng thông qua Hội thảo này, từ các góc nhìn khác nhau, quý vị đại biểu, các nhà quản lý, các hiệp hội và đặc biệt là các Doanh nghiệp/đơn vị/hợp tác xã…, cùng nhau đưa ra các ý kiến, thảo luận, đề xuất về các mong muốn, nhu cầu đối với hoạt động Truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm hàng hóa tỉnh Vĩnh Long.

Về phía Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển, đơn vị được giao nhiệm vụ: Xây dựng hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa tỉnh Vĩnh Long” bằng nền tảng công nghệ số CheckVN, mong muốn được tiếp thu nhiều ý kiến từ các nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp Vĩnh Long để hoàn thành tốt nhiệm vụ thông qua Hội thảo này.

Thông tin về đơn vị chủ trì dự án:

Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển (Tên viết tắt là IDE) Là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ do Trung ương Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thành lập theo Quyết định số 225/QD-BTV ngày 22 tháng 8 năm 2013; Giấy phép hoạt động khoa học công nghệ số B-05/2014/ĐK-KHCN. IDE có chức năng nghiên cứu, ứng dụng nhằm phát triển bền vững doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Xuất phát từ mục tiêu tìm kiếm các giải pháp chống giả, bảo vệ thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm và doanh nghiệp Việt Nam trước sức ép của Hội nhập quốc tế. Năm 2014 và 2015 Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển (IDE) – Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, đã phát minh sáng chế thành công “Quy trình xác thực chống hàng giả” (Bằng độc quyền sáng chế số 16036 cấp theo Quyết định số 61711/QĐ-SHTT của Cục SHTT ngày 30/9/2016). Công trình đã vinh dự được nhận giải thưởng sáng tạo Việt Nam Vifotech năm 2015. Từ phát minh này, IDE đã thành công trong việc thiết lập nền tảng công nghệ CheckVN.

Các đơn vị tham dự áp dụng quét mã QR Truy xuất nguồn gốc của CheckVN

Năm 2020, các nhà khoa học của IDE tiếp tục phát triển công nghệ CheckVN lên một tầm cao mới với sáng chế thứ hai: “Hệ thống quản lý và theo dõi thông tin nguồn gốc thực phẩm ở cấp độ người quản lý và người dùng”.

CheckVN là nền tảng số được xây dựng và phát triển từ hai sáng chế của các nhà khoa học thuộc Trung tâm IDE. CheckVN đã được C46 và C54 Bộ Công An đánh giá về an ninh điện tử và bảo mật chống giả; Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá, giám định công nghệ và tư vấn áp dụng vào truy xuất nguồn gốc trên diện rộng.

Bà Phạm Thị Lý_Giám đốc Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển (IDE) cùng các cơ quan ban ngành giải đáp những thắc mắc của các doanh nghiệp về giải pháp Truy xuất nguồn gốc.

CheckVN dùng để thiết lập, lưu giữ, số hóa, theo dõi, kiểm soát, bảo mật, xác thực thông tin về sản phẩm hàng hóa trên mạng internet; kết nối nhà sản xuất, nhà quản lý với người tiêu dùng thông qua mã phản hồi nhanh Qrcode và phần mềm ứng dụng trên smartphone. Với hệ thống các modul được thiết lập theo các tầng quản trị, quản lý gắn với quá trình sản xuất và hình thành sản phẩm, CheckVN cho phép hiển thị thông tin truy xuất sản phẩm cả về chiều sâu và chiều rộng, đặc biệt còn cho phép xác thực lại thông tin truy xuất có chính xác hay không bằng cơ chế khóa linh hoạt cộng với các thuật toán bảo mật đã được bảo hộ độc quyền về sở hữu trí tuệ; thiết lập một phương thức quản trị sản xuất 4.0 bằng việc số hóa tới từng sản phẩm hàng hóa, cập nhật nhật ký sản xuất, minh bạch thông tin truy xuất nguồn gốc điện tử tại Việt Nam.

Là tổ chức đại diện cấp quốc gia của Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, với chức năng bảo vệ quyền và lợi ích của DNNVV; thực hiện vai trò tổ chức thành viên của Mặt trận tổ quốc. Trong thời gian từ năm 2015 tới nay, Hiệp hội DNNVV Việt Nam đã ứng dụng CheckVN là công cụ triển khai thực hiện Chương trình Bảo vệ thương hiệu hàng hóa Việt Nam theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; tạo ra một nền tảng công nghệ dùng chung mà ở đó tập hợp các nhà sản xuất hàng hóa Việt Nam dưới sự hỗ trợ và quản lý của cơ quan quản lý nhà nước; một môi trường thuận lợi cho sự phát triển trên internet để doanh nghiệp, người dân và chính quyền cùng tương tác, quản lý; một công cụ nhận diện hàng Việt, một hàng rào kỹ thuật liên kết chặt chẽ nhà quản lý, nhà sản xuất, người tiêu dùng để nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm hàng Việt, loại trừ hàng ngoại đội lốt hàng nội bảo vệ thị trường trong nước góp phần thực hiện thành công CVĐ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trước sức ép của hội nhập quốc tế.

Tổng kết hội thảo khoa học Truy Xuất Nguồn Gốc tỉnh Vĩnh Long

Ngày 26/10/2021, sau hai năm thí điểm triển khai áp dụng CheckVN xây dựng Hệ thống Truy xuất nguồn gốc ngành Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Quyết định số 4164/QĐ-BNN-KHCN Ban hành Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc ngành nông nghiệp. Theo đó CheckVN chính thức được áp dụng truy xuất nguồn gốc Bộ nông nghiệp tại địa chỉ Checkvn.mard.gov.vn.

Chia sẻ bài viết

Trồng atisô, vừa bồi dục môi trường sinh thái, vừa thu tiền tỷ/ha
Giá cá hồi Sa Pa cao kỷ lục

Bài viết mới nhất