– Số hóa toàn bộ nghiệp vụ quản lý sản xuất nông nghiệp từ nhật ký sản xuất, nhật ký vật tư, nhật ký thu hoạch, nhật ký sơ chế, nhật ký bán hàng đều được.

– Thay vì phải ghi chép sổ nhật ký thủ công bằng giấy, bạn có thể ghi chép trên điện thoại, máy tính bảng bằng nhiều phương pháp tiên tiến (âm thanh, hình ảnh, giọng nói). Điều này giúp bạn loại bỏ sai sót và mang đến hình ảnh chuyên nghiệp cho Doanh nghiệp của mình.

– Giúp Doanh nghiệp thiết lập được hệ thống quản lý chất lượng, quy trình sản xuất phù hợp với các tiêu chuẩn ViepGap, Globalgap, Haccp, PGS, Organic…

– Thuận tiện trong việc quản lý, giám sát toàn bộ các nhân viên/ nông hộ. Đồng thời cho phép quản lý công việc và nhắc việc hoàn toàn trên hệ thống

– Phân quyền quản lý, giám sát theo từng chức năng và bộ phận

– Là hệ thống liên lạc thông tin trong toàn bộ chuỗi cung ứng từ đơn vị sản xuất ban đầu, vận chuyển, chế biến, phân phối.

– Dựa trên cơ sở quản lý đó có thể giúp Doanh nghiệp cải tiến sản xuất, giúp giảm kinh phí sản xuất, tăng sản lượng và tăng doanh thu.

– Là “giấy chứng nhận” điện tử cho các cơ quan kiểm định, hải quan, cơ quan chức năng

– Thông tin chi tiết xem tại: QR nhật ký điện tử của CheckVN

.

Chia sẻ bài viết

Tại sao lựa chon QR Truy xuất nguồn gốc của CheckVN?
Hệ thống truy xuất dữ liệu người dùng của checkvnQuy trình ứng dụng QR nhật ký điện tử thế nào ?

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan