ZigaForm version 5.7.6

Cần biết

TẠI SAO NHẬT KÍ ĐIỆN TỬ CỦA CHECKVN LẠI LÀ GIẢI PHÁP GIÚP CÁC DOANH NGHIỆP, CÁC HỢP TÁC XÃ TIẾT KIỆM THỜI GIAN, CHI PHÍ, NHÂN SỰ ?

2022-06-29T09:49:58+07:00Thứ Năm, 09/06/2022|Tags: , , , |

Ghi chép nhật kí trong quá trình sản xuất là việc làm mang lại hiệu quả cao trong việc đánh giá các biện pháp kĩ thuật, ...

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC, THU HỒI VÀ XỬ LÝ THỰC PHẨM KHÔNG BẢO ĐẢM AN TOÀN

2022-06-29T09:48:29+07:00Thứ Tư, 08/06/2022|Tags: , , |

Ngày 20/12/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 17/2021/TT-BNNPTNT quy định về truy xuất n ...

QR NHẬT KÝ ĐIỆN TỬ XU HƯỚNG CỦA SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI

2022-06-29T09:42:45+07:00Thứ Bảy, 04/06/2022|Tags: , , |

Nông sản Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào thị trường thế giới, không chỉ ở những nước đang phát triển Châu Á, C ...

Đại lý và Trung tâm Bảo hành ủy quyền sử dụng hệ thống như thế nào?

2021-08-18T17:29:31+07:00Thứ Tư, 18/08/2021|

Cấu hình Bảo hành điện tử trên toàn hệ thống của doanh nghiệp sẽ bao gồm: đối tác, đại lý, kỹ thuật và nhân viên đều có ...

Go to Top