CheckVN đã đưa ra giải pháp áp dụng nhật kí điện tử là nền tảng của truy xuất nguồn gốc đối với doanh nghiệp: Quy trình ứng dụng nhật kí điện tử này là một dịch vụ internet dễ đăng ký, dễ sử dụng, với các bước sau:

Bước 1: Đăng kí sử dụng

Khách hàng có thể đăng kí qua QR Nhật ký điện tử .

Bước 2: Khảo sát đánh giá tư vấn mô hình

Đội ngũ cán bộ sau khi nhận được yêu cầu khách hàng sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ và gửi phản hồi đến khách hàng.

Bước 3: CheckVN xác nhận và kí hợp đồng

Sau khi kiểm định Check tiến hành xác nhận và kí hợp đồng với khách hàng

Bước 4: Đào tạo vận hành

Hướng dẫn doanh nghiệp cách sử dụng và vận hành hệ thống

Bước 5: Cấp tài khoản cho doanh nghiệp

Bàn giao tài khoản và các linh kiện đi kèm (Nếu có)

Bước 6: Hỗ trợ doanh nghiệp

Đội ngũ cán bộ kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp khi có yêu cầu hỗ trợ từ doanh nghiệp

Để có thêm thông tin chi tiết về dịch vụ về nhật kí điện tử cũng như đăng kí dịch vụ truy xuất nguồn gốc tại CheckVN quý khách liên hệ 09.6305.6116 để được hỗ trợ tốt nhất.