• Xây dựng bộ tiêu chuẩn mã vạch quản lý tài sản, vật tư thiết bị, quản lý hồ sơ, hợp đồng, công tác dịch vụ khách hàng. Chuyển đổi các thông tin trên mã cũ sang mã QR-Code trên tất cả các phần mềm đang dùng chung.
  • Đảm bảo mỗi phần tử là có duy nhất 01 mã QR-Code.
  • Tư vấn xây dựng Bộ sinh mã phù hợp với Bộ quy tắc đánh mã.
  • Tư vấn Ứng dụng QR-Code để làm tăng thêm hiệu quả quản lý theo dõi vòng đời và bảo hành, bảo trì tài sản, vật tư, thiết bị, quản lý hồ sơ Hợp đồng, công tác dịch vụ khách hàng.

Chia sẻ bài viết

Sản phẩm nông nghiệp sử dụng qr minh bạch thông tin của checkvnMinh bạch hóa nông sản bằng QR Code
du-an-petrolimexTập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex

Bài viết mới nhất