Giải pháp Quản lý hồ sơ sản xuất bao gồm: Hệ thống cập nhật thông tin theo phân cấp từ tổng công ty đến các nhà máy, kho, các chi nhánh, đại lý; hệ thống kích hoạt tem tự động tại cho các dây truyền nhà máy; tem chống giả.

Hỗ trợ công tác quản lý chăm sóc khách hàng.

Hỗ trợ công tác chống tràn vùng.