Ngày 19/10, vụ khoai tây đầu tiên do HTX Dịch vụ Nông nghiệp Kinh doanh Tổng hợp Cổ Loa, tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh (TP. Hà Nội) sản xuất theo hướng hữu cơ sinh học. Trong quá trình sản xuất đảm bảo an toàn, xác thực quy trình sản xuất từ khi bắt đầu, những người dân xã Cổ Loa mong muốn minh bạch xuất xứ sản phẩm, từ đó mang sự an toàn thực phẩm đến người tiêu dùng.

Sản xuất khoai tây hữu cơ tại xã Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội.

Trong bối cảnh hiện nay, sản xuất nông nghiệp hữu cơ ngày càng cần thiết đối với người nông dân. Từ yêu cầu của thị trường, những mô hình nhỏ lẻ, manh mún, mà người nông dân phải nắm bắt tình hình để chuyển đổi cách thức canh tác nông nghiệp.

Thông tin với Phóng viên, Giám đốc HTX DVNN – KDTH Cổ Loa cho biết, Mong muốn của HTX là đã gắn kết các thành viên, chủ động trong sản xuất nông nghiệp, kiên trì chuyển đổi phương pháp canh tác theo hướng hữu cơ bền vững, an toàn. Trong đó, mô hình sản xuất khoai tây theo hướng hữu cơ sinh học nhằm nâng cao giá trị kinh tế cho bà con, cũng như bảo vệ môi trường.

Mô hình khoai tây hữu cơ  tại xã Cổ Loa được sản xuất trên diện tích hơn 3 ha.

Ðể thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo hướng bền vững, người nông dân nên sử dụng chế phẩm sinh học trong quá trình sản xuất, theo đề án của Chính phủ phát triển 15.000 HTX hoạt động hiệu quả theo quyết định số 461/QĐ-TTg 2018 ngày 27/04/2018, phê duyệt Đề án phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020.

Trong đó, thành phố Hà Nội là địa phương tiên phong trong đề án này, sẽ đẩy mạnh tổ chức sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn có sự gắn kết chặt chẽ giữa sáu nhà (nhà nông – Nhà nước – nhà khoa học – doanh nghiệp – ngân hàng – nhà phân phối); chủ động nắm chắc thông tin thị trường cung cầu hàng hóa nông sản để linh hoạt điều chỉnh sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường và chủ động tìm đầu ra cho nông sản an toàn.

Nguồn bài viết: Xem chi tiết tại đây

Chia sẻ bài viết

Hợp tác xã Tiên Dương chú trọng xây dựng thương hiệu rau hữu cơ
Mô hình trồng cà chua bi theo hướng VietGap cho giá trị kinh tế cao

Bài viết mới nhất