Nông nghiệp tuần hoàn dường như là khái niệm khá mới mẻ với nhiều người. Nhưng, thực tế đây là quá trình sản xuất theo chu trình khép kín, thông qua việc áp dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật, công nghệ sinh học, công nghệ hóa lý. Các chất thải, phế phụ phẩm sẽ được tái chế, quay lại làm nguyên liệu đầu vào cho quá trình nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thủy sản, tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng cao, giảm ô nhiễm môi trường, bảo vệ sinh thái và sức khỏe con người.

Chia sẻ bài viết

Phát triển nông nghiệp tuần hoàn

Bài viết mới nhất