Trong vụ hè thu 2022, Viện Lúa ĐBSCL thực hiện mô hình trình diễn nhiều giống lúa OM có đặc tính vượt trội nhằm bổ sung vào cơ cấu sản xuất của vùng.

Viện Lúa ĐBSCL vừa thực hiện mô hình trình diễn các giống lúa OM nhằm giới thiệu, đánh giá và chọn những giống lúa mới có đặc tính vượt trội. Các giống lúa này sẽ được phổ biến trên diện rộng, đẩy mạnh phát triển sản xuất, bổ sung vào cơ cấu sản xuất lúa của vùng ĐBSCL và một số vùng lân cận.

Theo các cán bộ nghiên cứu trực tiếp thực hiện trong vụ hè thu 2022, các giống lúa trình diễn trong mô hình có thời gian sinh trưởng ngắn (từ 85 -100 ngày). Nhóm A0, A1 và A2 gồm các nhóm giống lúa chất lượng cao cấp, chất lượng cao, giống lúa cao sản, nếp và Japonica. Tổng số giống lúa trình diễn là 16 giống, trong đó giống OM4900 và OM5451 làm đối chứng, với kỹ thuật cấy 1 tép/bụi, khoảng cách cấy 15 x 20 cm, áp dụng công thức phân bón: 80 N – 40 P2O5 – 40 K2O (kg/ha) cho tất cả các nhóm giống.

Nông dân tham quan mô hình trình diễn các giống lúa OM

tại khu ruộng thực nghiệm ở Viện Lúa ĐBSCL

Trong các giống lúa OM trong mô hình, có 3 giống đã được công nhận lưu hành, 4 giống được công nhận chính thức, 1 giống đã được công nhận sản xuất thử, 5 giống đang hoàn thiện hồ sơ để công nhận lưu hành và 3 giống đã/hoặc đang được khảo nghiệm quốc gia. Tất cả các giống lúa trên đều đăng ký bảo hộ và được cấp bằng bảo hộ giống cây trồng.

Về thời gian sinh trưởng, có 6 giống lúa có thời gian sinh trưởng thuộc nhóm A2; 8 giống có thời gian sinh trưởng thuộc nhóm A1 và 2 giống có thời gian sinh trưởng thuộc nhóm A0.

Phân nhóm các giống lúa theo phẩm chất gạo như sau: Nhóm giống lúa thơm chất lượng cao cấp có 2 giống (OM8, OM48). Nhóm giống lúa chất lượng cao có 11 giống, gồm các giống OM11, OM35, OM34, OM375, OM429, OM468, OM5451, OM16, OM18, OM4900. Nhóm giống lúa cao sản có 2 giống (OM20 và OM22). Nhóm giống lúa nếp và Japonica có giống nếp OM406 và giống lúa Japonica OM46.

Hằng năm, Viện Lúa ĐBSCL thực hiện mô hình trình diễn các giống lúa OM trong 2 vụ lúa chính đông xuân và hè thu. Sau mỗi vụ, Viện tổ chức hội thảo đánh giá giống lúa, có sự tham gia của các sở NN-PTNT, trung tâm giống, trung tâm khuyến nông, nông dân các HTX, tổ hợp tác sản xuất giống lúa ở các tỉnh trong vùng ĐBSCL. Trong vụ lúa đông xuân 2021 – 2022), Có 35 giống lúa OM được đánh giá đạt nhiều chỉ số cao về năng suất, phẩm chất gạo và khả năng thích nghi, chống chịu sâu bệnh.

Nguồn bài viết: Xem chi tiết

Chia sẻ bài viết

Xuất khẩu cá tra sang Mexico tăng gấp đôi dù lạm phát chạm đỉnh 22 năm
Giá tiêu tăng trở lại, nhưng xu hướng có kéo dài?

Bài viết mới nhất