Vừa qua, CheckVN tham gia buổi tập huấn về vận hành, quản trị phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông lâm thủy sản tỉnh Quảng Ninh.

Về tham dự buổi tập huấn có đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn các địa phương: thành phố Cẩm Phả, Móng Cái, huyện Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Đầm Hà, Hải Hà.
Cán bộ CheckVN tập huấn về truy xuất nguồn gốc cho các doanh nghiệp.
Qua buổi tập huấn, CheckVN với vai trò là đơn vị cung cấp phần mềm dữ liệu truy xuất nguồn gốc đã giúp các doanh nghiệp, các hợp tác xã, hộ kinh doanh hiểu được vai trò của truy xuất nguồn gốc trong an toàn thực phẩm nông lâm, thủy sản. Ngoài ra CheckVN cũng hướng dẫn chuyên sâu cho các đơn vị về vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc áp dụng vào các quy trình của doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất.
Doanh nghiệp tìm hiểu chuyên sâu về truy xuất nguồn gốc.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cùng nhau trao đổi về những kinh nghiệm khi bắt đầu áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc vào sản xuất, qua đó cũng chia sẻ về những khó khăn ban đầu khi chưa biết đến truy xuất nguồn gốc để áp dụng vào quy trình sản xuất.

CHECKVN – NỀN TẢNG SỐ PHÁT MINH CỦA NGƯỜI VIỆT

Chia sẻ bài viết

Trồng na Thái VietGAP cho thu nhập khá cao ở đất Cần Thơ
Cây khôi nhung - 'mỏ vàng xanh' dưới tán rừng

Bài viết mới nhất