Giải pháp hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc cho vùng hàu Kim Sơn phục vụ cho xuất bán con giống cho tỉnh Quảng Ninh và xuất khẩu.

Hệ thống cho phép phân cấp quản lý cho các trung tâm, chi cục của Sở Nông Nghiệp, UBND huyện Kim Sơn và các sở ban ngành khác có liên quan đến công tác kiểm soát chất lượng Hàu giống.

Chia sẻ bài viết

du-an-ha-noiUBND Thành Phố Hà Nội
du-an-quang-ninhUBND tỉnh Quảng Ninh

Bài viết mới nhất