Giải pháp hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc chung cho toàn thành phố Hà Nội trong đó có phân cấp quản lý cho Sở Nông Nghiệp, Sở Công Thương, Sở Y Tế, Sở KHCN và 30 quận/ huyện/ thị xã, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, tích hợp quản lý và đánh giá phân hạng cho các sản phẩm tham gia chương trình OCOP

Tích hợp, liên thông dữ liệu truy xuất nguồn gốc với hệ thống quốc gia, cơ sở dữ liệu sản phẩm OCOP của TP Hà Nội với trung ương.

Chia sẻ bài viết

du-an-cong-ty-cpCÔNG TY CP CHĂN NUÔI CP VIỆT NAM
du-an-tinh-ninh-binhUBND Tỉnh Ninh Bình

Bài viết mới nhất