Xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc đăng ký và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm hàng hóa của thành phố Cần Thơ dựa trên mã QRCode;

Xây dựng hệ thống thông tin và các công cụ hỗ trợ phục vụ đăng ký và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm hàng hóa của thành phố Cần Thơ;

Triển khai đăng ký và thực hiện truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm hàng hóa của thành phố Cần Thơ.

Chia sẻ bài viết

du-an-cong-ty-viet-tiepCÔNG TY CỔ PHẦN KHÓA VIỆT TIỆP
trứng gàHỢP TÁC XÃ TRỨNG GÀ ĐÔ PHÁT

Bài viết mới nhất