Xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, nhằm chủ động giám sát an toàn thực phẩm (ATTP) các sản phẩm nông lâm thủy sản chủ lực, có sản lượng lớn trên địa bàn tỉnh từ sản xuất, sơ chế, chế biến đến tiêu thụ.

Kết nối dữ liệu truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng Hàu giống từ Tỉnh Ninh Bình và tiêu thu Hàu thương phẩm tại thị trường đặt biệt là Thủ đô Hà Nội.

Thiết lập một công cụ hữu hiệu phục vụ công tác quản lý của chính quyền tỉnh, cải cách thủ tục hành chính hiệu quả; nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng và bảo vệ thương hiệu của doanh nghiệp; minh bạch nguồn gốc sản phẩm hàng hóa bảo vệ quyền và lợi ích chân chính của người tiêu dùng;

Chia sẻ bài viết

du-an-tinh-ninh-binhUBND Tỉnh Ninh Bình
quan-ly-thong-tin-minh-bachVì sao cần có QR Minh bạch thông tin?

Bài viết mới nhất