Hưng Yên áp truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm bảo hộ sở hữu trí tuệ và triển khai xây dựng hệ thống quản lý, kiểm tra chất lượng sản phẩm trực tuyến trên thiết bị di động bằng mã ma trận Qr – Code truy xuất nguồn gốc sản phẩm trên địa bàn tỉnh; lập danh sách các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất các sản phẩm theo các tiêu chuẩn GAP trên địa bàn tỉnh tham gia ứng dụng tem điện tử truy xuất nguồn gốc; công bố danh sách các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia ứng dụng tem điện tử, tuyên truyền và hướng dẫn truy cập ứng dụng tem điện tử truy xuất nguồn gốc trên các phương tiện thông tin đại chúng….

Chia sẻ bài viết

Tinh-hoa-binh-Dự án tỉnh Hòa Bình
du-an-cong-ty-viet-tiepCÔNG TY CỔ PHẦN KHÓA VIỆT TIỆP

Bài viết mới nhất