QUẢN LÝ DỮ LIỆU TEM MINH BẠCH

Tất cả những gì bạn cần minh bạch đều được thực hiện thông qua tính năng này

Dùng thử miễn phí

Các loại dữ liệu Tem minh bạch (Nhãn điện tử)

Dữ liệu Tem cho hồ sơ Doanh nghiệp

Dạng dữ liệu tem không biến đổi, cố định một mã cho toàn Doanh nghiệp

Dữ liệu Tem cho hồ sơ loại sản phẩm

Dạng dữ liệu tem biến đổi theo từng loại sản phẩm (Ví dụ: Rau Cải, Cà Chua, túi Đùi Gà 500g…)

Dữ liệu Tem cho từng lô sản xuất

Dạng dữ liệu tem biến đổi theo từng Lô sản xuất, cho phép bạn thiết lập các thông tin về hạn sử dụng, ngày sản xuất……..

Tạo mã tem

Kích hoạt thông tin

Dành cho trường hợp bạn đã tạo dữ liệu Tem trắng. Bạn có các cách để kích hoạt thông tin như sau:

Thay đổi trạng thái

Cho phép bạn thay đổi trạng thái các Tem:

Tem mới tạo: Trường hợp dữ liệu Tem mới được tạo trên hệ thống.

Tem giao cho nhà in: Trường hợp bạn giao Tem cho nhà in để in Tem vật lý.

Tem lưu kho: Trường hợp bạn lưu tem trong kho.

Tem đã gán thông tin : Trường hợp bạn đã kích hoạt tem cho sản phẩm nào đó cụ thể.

Tem thu hồi: Trường hợp bạn cần thu hồi lô tem

Tem hủy bỏ: Trường hợp bạn hủy bỏ lô dữ liệu tem.

Danh sách Lô tem

Bạn có thể xem danh sách các lô tem và kèm theo thông tin về các sản phẩm được kích hoạt.

CheckVN - Tất cả những gì bạn cần để quản lý sản phẩm

Chúc mừng bạn có 7 ngày dùng thử miễn phí. Nhanh tay đăng ký ngay !

Dùng thử miễn phí