QUẢN LÝ DỮ LIỆU TEM MINH BẠCH

icon-baiviet-checkvn Tất cả các quy trình về quản lý và cấp phát tem minh bạch đều được thực hiện qua tính năng này.

quan-ly-du-lieu-tem-minh-bach

Các loại dữ liệu Tem minh bạch (Nhãn điện tử)

Dữ liệu Tem cho hồ sơ Doanh nghiệp

Dạng dữ liệu tem không biến đổi, cố định một mã cho toàn Doanh nghiệp

Dữ liệu Tem cho hồ sơ loại sản phẩm

Dạng dữ liệu tem biến đổi theo từng loại sản phẩm (Ví dụ: Rau Cải, Cà Chua, túi Đùi Gà 500g…)

Dữ liệu Tem cho từng lô sản xuất

Dạng dữ liệu tem biến đổi theo từng Lô sản xuất, cho phép bạn thiết lập các thông tin về hạn sử dụng, ngày sản xuất……..

Tạo mã tem

Tạo mã số mã vạch

Kích hoạt dữ liệu Tem

tao-ma-tem

Dành cho trường hợp bạn đã tạo dữ liệu Tem trắng. Bạn có các cách kích hoạt thông tin như sau:

Thay đổi trạng thái

Cho phép bạn thay đổi trạng thái các Tem:

Tem mới tạo: Trường hợp dữ liệu Tem mới được tạo trên hệ thống.

Tem giao cho nhà in: Trường hợp Bạn giao dữ liệu Tem cho nhà in để in Tem vật lý.

Tem lưu kho: Trường hợp Tem đang được lưu trong kho.

Tem đã gán thông tin : Trường hợp serial Tem đã kích hoạt tem cho sản phẩm nào đó cụ thể.

Tem thu hồi: Trường hợp Bạn cần thu hồi lô tem

Tem hủy bỏ: Trường hợp Bạn hủy bỏ dữ liệu lô tem.

tao-ma-tem

Danh sách Lô tem

Bạn có thể xem danh sách các lô tem và kèm theo thông tin về các sản phẩm được kích hoạt.

danh sach lo

CheckVN - Tất cả những gì bạn cần để quản lý sản phẩm

Chúc mừng bạn có 7 ngày dùng thử miễn phí. Nhanh tay đăng ký ngay !