Ghi Nhận thông tin

Thu nhận các thông tin của người dùng

  • Thông tin lượt quét sản phẩm

Thông qua hoạt động quét mã QR của sản phẩm, hệ thống ghi nhận lượt quét và thời gian quét của người dùng theo từng loại sản phẩm.

  • Thông tin về vị trí

Bạn có được thông tin vị trí quý giá của người dùng khi thực hiện quét mã QR, căn cứ vào dữ liệu này bạn có thể có kế hoạch sản xuất và kinh doanh theo từng khu vực.

  • Thông tin tương tác

Người dùng có thể đánh giá, bình luận về cơ sở hoặc sản phẩm của bạn, chia sẻ các thông tin minh bạch của bạn trên các mạng xã hội hoặc để lại các thông tin cần mua sản phẩm của bạn.

Báo cáo trực tuyến

Nhận tức thì thông tin người dùng quét mã QR sản phẩm

  • Tin nhanh

Bạn có thể xem báo cáo nhanh về hành động quét QR của người dùng.

  • Tải báo cáo

Bạn có thể tải các báo cáo từ hệ thống theo các điều kiện lọc như lọc về thời gian, lọc về vị trí địa lý, lọc theo sản phẩm

  • Khả năng lưu trữ

CheckVN cho phép các thông tin người dùng của bạn lưu trữ lên tới 5 năm , từ đó bạn có các báo cáo so sánh trực quan giữa các năm

CheckVN - Tất cả những gì bạn cần để quản lý sản phẩm

Chúc mừng bạn có 7 ngày dùng thử miễn phí. Nhanh tay đăng ký ngay !

Dùng thử miễn phí