QUẢN LÝ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Thăm dò thị trường, ghi nhận thông tin khách hàng

  • Thông tin lượt quét sản phẩm

Thông qua hoạt động quét mã QR của sản phẩm, hệ thống ghi nhận lượt quét và thời gian quét của người dùng theo từng loại sản phẩm.

  • Thông tin về vị trí

Bạn có được thông tin vị trí quý giá của người dùng khi thực hiện quét mã QR, căn cứ vào dữ liệu này bạn có thể có nghiên cứu thị trường, kế hoạch sản xuất và kinh doanh theo từng khu vực.

  • Thông tin tương tác

Người dùng có thể đánh giá, bình luận về sản phẩm của Bạn, chia sẻ các thông tin minh bạch của Bạn trên các mạng xã hội hoặc để lại các thông tin cần mua sản phẩm của Bạn. Ngoài ra các chương trình trúng thưởng, khuyến mãi của Bạn có thể tương tác trực tiếp với người dùng trúng thưởng.

banner-quan-ly-thong-tin-khach-hang
quan-ly-thong-tin---minh-bach

Nhận tức thì thông tin người dùng quét mã QR sản phẩm

  • Tin nhanh

Bạn có thể xem báo cáo nhanh về hành động quét QR của người dùng.

  • Tải báo cáo

Các báo cáo từ hệ thống theo các điều kiện lọc như lọc về: thời gian, vị trí địa lý, chủng loại sản phẩm…

  • Khả năng tổng hợp.

CheckVN cho phép Bạn tổng hợp các báo cáo theo tuần/ tháng/ Quý/ Năm , xuất các báo cáo so sánh theo từng giai đoạn.

CheckVN - Tất cả những gì bạn cần để quản lý sản phẩm

Chúc mừng bạn có 7 ngày dùng thử miễn phí. Nhanh tay đăng ký ngay !