Hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã Qr code truy xuất nguồn gốc Checkvn.mard.gov.vn

Mời khách hàng xem chi tiết video tại đây:

Chia sẻ bài viết

Cần Thơ ứng dụng công nghệ CheckVn xây dựng thành công Hệ thống TXNG thành phố Cần Thơ
Kiểm soát chất lượng đặc sản Trà Xanh Phan Nhất với giải pháp truy xuất nguồn gốc CheckVN

Bài viết mới nhất