Cần Thơ ứng dụng công nghệ CheckVN xây dựng thành công Hệ thống Truy xuất nguồn gốc thành phố Cần Thơ

Mời khách hàng xem chi tiết video tại đây:

Chia sẻ bài viết

Hướng dẫn kích hoạt bảo hành điện tử sản phẩm nội thất Xuân Hòa
Hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã Qr code truy xuất nguồn gốc Checkvn.mard.gov.vn

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan