Ghi chép nhật kí trong quá trình sản xuất là việc làm mang lại hiệu quả cao trong việc đánh giá các biện pháp kĩ thuật, các loại vật tư, giống cây trồng từ đó có thể tự điều chỉnh được lượng vật tư nông nghiệp, cải tiến kĩ thuật canh tác phù hợp.

Tuy nhiên, việc ghi chép nhật kí sản xuất truyền thống mất nhiều thời gian, công sức, tốn nhiều nhân sự và dễ bị thất lạc tài liệu trong quá trình sản xuất.

CheckVN mang đến cho các doanh nghiệp giải pháp Nhật ký điện tử – khắc phục các nhược điểm của nhật kí sản xuất truyền thống nhờ vào một số tính năng sau:

     • Các bộ phận sản xuất dễ dàng cập nhật thông tin về vật tư nông nghiệp, giống, các giai đoạn phát triển cây trồng, sơ chế, vận chuyển, bán hàng giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã dễ dàng theo dõi và kiểm soát được quá trình sản xuất.
     • Tại các vùng sản xuất được cấp mã QR để công nhân sản xuất dễ dàng cập nhật thông tin.
     • Cung cấp nhiều phương thức cập nhật thông tin như: gõ văn bản, giọng nói trực tiếp, file ghi âm, video, hình ảnh, trả lời câu hỏi…
     • Nhật kí điện tử có thể phân công công việc cho từng nhân viên, giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý nhân sự.

   Dựa vào một số tính năng nêu trên, CheckVN tự tin mang lại một giải pháp tốt nhất về nhật kí điện tử cho các doanh nghiệp, các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp.

  CHECKVN – NỀN TẢNG SỐ – PHÁT MINH CỦA NGƯỜI VIỆT

Chia sẻ bài viết

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC, THU HỒI VÀ XỬ LÝ THỰC PHẨM KHÔNG BẢO ĐẢM AN TOÀN
Chàng trai trẻ khởi xướng phong trào nuôi dê huyện Giồng Trôm

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan