CHUYÊN GIA CỦA CHECKVN HỖ TRỢ HOÀN THIỆN HỒ SƠ OCOP

2022-06-29T09:36:39+07:00Thứ Tư, 22/06/2022|Tags: , , , |

Trong hai ngày 20-21/06/2022 vừa qua, các chuyên gia của CheckVN tiến hành hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ OCOP, đồng thời hướn ...