Ứng dụng QR Code để giúp khách hàng nhận biết nguồn gốc dầu mỡ nhờn Petrolimex

2021-11-24T09:29:51+07:00Thứ Ba, 26/10/2021|Tags: , , , |

Tổng công ty hóa dầu Petrolimex (PLC) đã triển khai dán bổ sung tem xác thực hàng hóa (QR code) trên bao bì sản phẩm dầ ...