QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC, THU HỒI VÀ XỬ LÝ THỰC PHẨM KHÔNG BẢO ĐẢM AN TOÀN

2022-06-29T09:48:29+07:00Thứ Tư, 08/06/2022|Tags: , , |

Ngày 20/12/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 17/2021/TT-BNNPTNT quy định về truy xuất n ...