Bảng giá cung cấp phần mềm

Chọn gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp của bạn

Doanh nghiệp siêu nhỏ

40.000.000

vnđ/gói

40.000.000

VNĐ/GÓI

– Phạm vi phần mềm

 • Từ 1 đến 100 tài khoản và từ 1 đến 100 loại sản phẩm.

– Chức năng của phần mềm

 • Quản lý hồ sơ Doanh nghiệp.
 • Quản lý các thông tin minh bạch

 • Quản lý thông tin sự kiện truy xuất nguồn gốc

 • Quản lý các mẫu tem truy xuất nguồn gốc
 • Quản lý mã truy xuất nguồn gốc
 • Quản lý dữ liệu truy xuất nguồn gốc
 • Thu hồi sản phẩm

 • Chống giả điện tử

– Ngôn ngữ: Tiếng Việt

– Hướng dẫn sử dụng phần mềm

Doanh nghiệp nhỏ

Gói khuyên dùng

100.000.000

vnđ/gói

46.000.000

VNĐ/GÓI

Phạm vi phần mềm

 • Từ 1 đến 300 tài khoản và quy mô từ 1 đến 300 loại sản phẩm.

Chức năng của phần mềm

 • Quản lý hồ sơ Doanh nghiệp.
 • Quản lý các thông tin minh bạch

 • Quản lý thông tin sự kiện truy xuất nguồn gốc

 • Quản lý các mẫu tem truy xuất nguồn gốc
 • Quản lý mã truy xuất nguồn gốc
 • Quản lý dữ liệu truy xuất nguồn gốc
 • Thu hồi sản phẩm

 • Chống giả điện tử

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Hướng dẫn sử dụng phần mềm

54.000.000

VNĐ/GÓI

– Chức năng phần mềm

 • Quản lý thông tin đối tác
 • Lập kế hoạch sản xuất
 • Lập lịch sản xuất
 • Quản lý quy trình sản xuất.

 • Quản lý nhật ký công việc
 • Quản lý kế hoạch sản xuất

 • Quản lý xuất nhập kho vật tư
 • Báo cáo, chiết xuất dữ liệu

– Hướng dẫn sử dụng phần mềm

Doanh nghiệp vừa

200.000.000

vnđ/gói

59.000.000

VNĐ/GÓI

– Phạm vi phần mềm

 • Từ 1 đến 500 tài khoản và quy mô từ 1 đến 500 loại sản phẩm

– Chức năng của phần mềm

 • Quản lý hồ sơ Doanh nghiệp.
 • Quản lý các thông tin minh bạch

 • Quản lý thông tin sự kiện truy xuất nguồn gốc

 • Quản lý các mẫu tem truy xuất nguồn gốc
 • Quản lý mã truy xuất nguồn gốc
 • Quản lý dữ liệu truy xuất nguồn gốc
 • Thu hồi sản phẩm

 • Chống giả điện tử

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Trung

Hướng dẫn sử dụng phần mềm

141.000.000

VNĐ/GÓI

– Chức năng của phần mềm

 • Quản lý thông tin đối tác
 • Lập kế hoạch sản xuất
 • Lập lịch sản xuất

 • Quản lý quy trình sản xuất
 • Quản lý nhật ký công việc
 • Quản lý kế hoạch sản xuất

 • Quản lý xuất nhập kho vật tư
 • Quản lý khu vực, vùng sản xuất
 • Quản lý nhân công
 • Dự báo sản lượng

 • Quản lý định mức vật tư
 • Nhập liệu thông minh
 • Báo cáo, chiết xuất dữ liệu

– Hướng dẫn sử dụng phần mềm

Bạn chưa chọn được gói dịch vụ phù hợp ?

Hãy để CheckVN tư vấn giải pháp phù hợp nhất dành cho bạn

QR Truy xuất nguồn gốc

Từ 2.900.000đ/ năm

Gói dịch vụ bao gồm:

 • Cung cấp thông tin về quá trình hình thành sản phẩm qua các mắt xích của chuỗi cung ứng theo từng mốc thời gian
 • Ứng với từng sản phẩm là 1 mã serial riêng

 • Kích hoạt theo lô hoặc từng cá thể sản phẩm

 • 100GB lưu trữ dữ liệu

 • Tin đăng trên web checkvn.vn

bg-package-tx-update1

QR Nhật ký điện tử

Từ 3.900.000đ/ năm

Gói dịch vụ bao gồm: 

 • Cung cấp thông tin chi tiết về nhật ký sản xuất và quản lý chất lượng từng lô sản phẩm trong từng mắt xích của chuỗi cung ứng

 • Ứng với từng sản phẩm là 1 mã serial riêng

 • Kích hoạt theo lô hoặc từng cá thể sản phẩm

 • 100GB lưu trữ dữ liệu
 • Sản phẩm: 5 loại
bg-package-go-update1

QR Chống giả điện tử

Từ 3.900.000đ/ năm

Gói dịch vụ bao gồm: 

 • Người tiêu dùng nhập thông tin sở hữu để xác thực sản phẩm

 • Ứng với từng sản phẩm là 1 mã serial riêng có phủ cào chống giả

 • Kích hoạt theo lô hoặc từng cá thể sản phẩm

 • 100GB lưu trữ dữ liệu
 • Sản phẩm: 5 loại

bg-package-qr-update1

QR Bảo hành điện tử

Từ 3.900.000đ/ năm

Gói dịch vụ bao gồm:

 • Người tiêu dùng nhập thông tin bảo hành để kích hoạt bảo hành điện tử

 • Ứng với từng sản phẩm là 1 mã serial riêng có phủ cào bảo hành

 • Kích hoạt theo lô hoặc từng cá thể sản phẩm

 • 100GB lưu trữ dữ liệu
 • Sản phẩm: 5 loại