Chi tiết tính năng

QUẢN LÝ MÃ ĐỊNH DANH

Chức năng này sẽ giúp bạn quản lý (cập nhật, chia sẻ, tải về ) các dữ liệu dùng chung cho các mắt xích, dữ liệu dùng chung có thể là hồ sơ mắt xích, hồ sơ sản phẩm, các tài liệu, cơ sở pháp lý, chứng nhận.

Quản lý cấp phát

Chức năng này sẽ giúp bạn quản lý (cập nhật, chia sẻ, tải về ) các dữ liệu dùng chung cho các mắt xích, dữ liệu dùng chung có thể là hồ sơ mắt xích, hồ sơ sản phẩm, các tài liệu, cơ sở pháp lý, chứng nhận.

Tra cứu nguồn gốc

Bạn có thể tra cứu nguồn gốc bất kỳ vật phẩm, nguyên liệu, vật liệu … nào tham gia vào chuỗi theo các cách:
Theo tên gọi, theo mã định danh, theo đơn đặt hàng, theo lô sản xuất.

Tài khoản

Bạn có thể các quản lý (thêm, sửa, xóa, cấp quyền truy cập, tạm ngừng hoặc cho phép hoạt động) tài khoản tham gia vào chuỗi, CheckVN cho phép bạn tùy chỉnh quyền truy cập cho từng tài khoản theo nhu cầu quản lý thực tế.