Trồng su su theo quy trình ‘5 không’

2022-04-02T10:25:06+07:00Thứ Năm, 24/03/2022|Tags: , |

Thực hiện sản xuất theo quy trình hữu cơ, nông dân xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) giảm được chi phí, giá bán sản p ...