An Giang ký thỏa thuận xuất khẩu 3 triệu tấn gạo sang Sierra Leone

2022-03-19T09:40:33+07:00Thứ Bảy, 19/03/2022|Tags: , , , |

Theo bản ghi nhớ, Angimex sẽ cung cấp cho Sierra Leone 3 triệu tấn gạo trong 3 năm, qua đó từng bước mở rộng thì trường ...