Loài bọ có tập tính giả chết, đang vào mùa phát sinh gây hại quế

2022-04-06T08:31:06+07:00Thứ Hai, 28/03/2022|Tags: |

Bọ cánh cứng có tập tính giả chết nên có thể rung cây để chúng rơi xuống đất, nhặt gom tiêu diệt. Đây là biện pháp mang ...