Xanh lại vùng bưởi đỏ Tân Lạc

2022-12-22T04:15:36+07:00Thứ Năm, 22/12/2022|Tags: |

Để giữ thương hiệu cho bưởi đỏ Tân Lạc, các nhà vườn ngày càng có ý thức áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác theo hư ...